Ny søgning

Socialrådgivere - almen- og handicapteam til Familiesektionen

Familiesektionen i Holstebro søger Børne- og ungerådgivere eller – formidler til almenområdet og til Familie- og handicap

Vi tror på, at alle børn og unge skal have et godt liv nu og i fremtiden – at alle har ret til de samme muligheder i livet, uanset de vilkår man har med sig.

Derfor arbejder vi i Familiesektionen i Holstebro Kommune med udgangspunkt i, at alle de børn, unge og familier, vi kommer i kontakt med, får den bedste hjælp til at få et bedre liv.

Dette gør vi ved at have et fokus på høj faglighed, ved at være inddragende og nysgerrige og ved at have et stort fokus på kerneopgaven: Det gode liv nu og i fremtiden.

Familiesektionen er Holstebro Kommunes myndighedsafdeling på Børne- og familieområdet og har alle myndighedsfunktioner i relation til Barnets Lov i aldersgruppen 0-18 år samt ungestøtte.

Vi har netop foretaget en omorganisering og implementering af fagsystemet DUBU i afdelingen, som skal understøtte os i, at varetage opgaverne i relation til Barnets Lov bedst muligt.

Familiesektionen er organiseret i 4 distriktsteams og et Familie- og Handicapteam.

Familie- og Handicapteamet arbejder med den specialiserede målgruppe af børn med fysiske og psykiske handicaps fra det 0. år til det 18. år og søskende sager op til det 23. år. Som Børne- og ungerådgiver i Familie- og handicapteamet sidder du med alle typer socialsager inkl. §§ 86 og 87 jf. Barnets Lov.

Familie- og handicapteamet har et helt naturligt samarbejde på tværs med en række interessenter i såvel børn- og ungeregi som i voksenregi, heriblandt regionen, specialiserede institutioner, arbejdsmarked og rehabiliteringsområdet osv. Vi er optaget af at styrke det tværfaglige samarbejde om borgerne, og vi arbejder målrettet med den gode overlevering.

Distriktsteams
I de fire distriktsteams varetages sagsbehandling for børn og unge i udsatte positioner i alderen 0-18/23 år. Vi sætter spot på det forebyggende sociale arbejde, familiers netværk, gravide og spædbørnsområdet. Vi tror nemlig på, at vi lykkes bedst, hvis vi har en tidlig indsats, samarbejder med borgerne og familiernes netværk – både det private og professionelle.

Derudover har vi særligt fokus på selvstændiggørelse og koordinering af overgangen fra barn til voksen, hvor vi indgår i et tæt, tværfagligt samarbejde omkring den unge.

Vi arbejder i fællesskab med at sikre en god trivsel og en god samarbejdskultur - ikke bare i de enkelte teams, men i afdelingen generelt - og vi arbejder bevidst med vores individuelle profiler og personligheder i forsøget på at skabe en højkompetent og fleksibel organisation.

Som rådgiver i Familiesektionen er det vigtigt, at du
 • brænder for det socialfaglige område for målgruppen og har faglig kvalitet og udvikling som væsentlig kerneværdi
 • har kendskab til lovgivningen
 • har erfaring som Børne- og ungerådgiver, eller tilsvarende funktion
 • selvstændigt kan strukturere og planlægge dit arbejde og din dagligdag, så du trives og udvikler dig i en travl hverdag
 • evner at tage et helhedsperspektiv – både ift. enkeltsager i distriktet/team og ift. samarbejdet på tværs
 • har et godt humør med, på arbejde og kan lide et miljø der både er fagligt og professionelt, men hvor der samtidig er en uformel og uhøjtidelig omgangstone

Til gengæld får du
 • mentorordning og intro for nyansatte
 • flextid og mulighed for hjemmearbejde efter aftale
 • en sektion, hvor der er mange spændende ting i gang, og hvor der er en stor faglighed og en stor vilje til at lære og lære fra sig
 • gode kollegaer og ledere i en sektion, hvor vi også husker at have det sjovt og hyggeligt sammen
 • dygtige kollegaer, der dagligt vil udfordre din tænkning og få dig til at præstere dit ypperste
 • understøttelse fra socialfaglig konsulent og teamledere
Fælles for sektionen er, at vi sætter fokus på styrket inddragelse af barnet og den unges perspektiv i egen sag, og vi insisterer på et tæt samarbejde med vores nærmeste samarbejdspartnere.

Du skal i din ansøgning tydeligt oplyse, hvilket team du søger stilling i.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Teamleder (Familie- og Handicapteam) Line Christensen telefon 96 11 52 43, Teamleder for almen Dina Mohammad telefon 96 11 52 23 eller Lisette Mikkelsen telefon 96 11 52 31.

Læs også mere på www.holstebro.dk.

Ansøgningen
Send din ansøgning via Holstebro Kommunes hjemmeside. Ansættelsessamtalerne afholdes løbende. Opslaget tages ned når stillingerne er besat og senest den 30. september 2024.

 Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning