Ny søgning

Socialrådgiver til Den Kommunale Ungeindsats i Frederikhavn Kommune - GENOPSLAG

Socialteamet i Den Kommunale Ungeindsats (KUI) i Frederikshavn Kommune søger en fagligt stærk socialrådgiver/formidler, som brænder for at understøtte udsatte unge mennesker i deres vej mod uddannelse eller arbejde og selvforsørgelse. 
Der er tale om en fast stilling på 37 timer, der ønskes besat senest den 1. oktober 2024.

Vi tilbyder:
Spændende opgaver i et fagligt stærkt team bestående af i alt 6 socialrådgivere og 1 teamleder. Vi har en god arbejdshumor, vi arbejder selvstændigt men hjælper og deler erfaringer med hinanden, idet vi vægter sparring højt. Vi er gode til at give plads til hinandens forskelligheder og kompetencer, og vi sætter en ære i at spille hinanden gode omkring vores fælles kerneopgave. Du har løbende mulighed for sparring med teamets teamleder og andre tværfaglige samarbejdspartnere som f.eks. psykologer og coaches.

Pt. løber vi stærkt – derfor har vi meget brug for dig!

Hvad skal du bl.a. lave?
Teamet varetager myndighedssagsbehandlingen inden for socialområdet i overensstemmelse med servicelovens bestemmelser i forhold til unge mellem 18-30 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne samt i forhold til unge, der fra det 18. år er bevilget ungestøtte efter barnets lov.

Socialteamet udreder efter VUM 2.0, udarbejder indsatsmål og handleplaner, vurderer støttebehov og træffer afgørelser i forhold til bostøtte, botilbud, misbrugsbehandling, ungestøtte mv. Derudover yder teamet råd og vejledning og deltager i tværfaglige samarbejder.

Hvem er du?
Vi ser gerne, at du har erfaring med myndighedssagsbehandling inden for socialområdet. Det er væsentligt at du er optaget af at skabe helhedsorienterede løsninger på tværs af faggrupper, og du skal finde det naturligt at være i løbende dialog med de unge, eventuelt deres pårørende og relevante professionelle samarbejdspartnere. Det er vigtigt at du har gå-på-mod, og at du trives med at have mange bolde i luften.

Vi forestiller os, at du:

  • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
  • Kan anvende DUBU og/eller CURA - og gerne Momentum
  • At du kan træffe afgørelser i overensstemmelse med lovgivning og serviceniveau
  • Kan motivere og vejlede unge med fokus på uddannelse og beskæftigelse
  • At du er økonomisk bevidst og er villig til at indgå i forhandlinger med leverandører
  • Har kørekort til almindelig bil

Praktiske oplysninger:
Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt. Der er fleksibel arbejdstid. Der vil inden ansættelse blive indhentet reference fra tidligere ansættelse samt straffeattest.

Ansættelsessted:
Den Kommunale Ungeindsats (KUI), Hånbækvej 32A, 9900 Frederikshavn. Du vil blive ansat i Jobcenter Frederikshavn og være tilknyttet Den Kommunale Ungeindsats. 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende HK/DS-overenskomst. 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er den 12. august 2024. Ansættelsessamtalerne forventes at blive afholdt den 20. august 2024.

Har du spørgsmål?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Vivi Beyer Vendelbo på telefon: 98 45 51 60 eller afdelingsleder Lis Haga på 98 45 72 06.

Vil du vide mere?
Organisationsplan
Jobcenter HåndbogArbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning