Ny søgning

Børnerådgiver til Modtagelsen og Åben Anonym Rådgivning, Børn og Familie, Rudersdal Kommune

Vores kollega har efter 7 år søg nye udfordringer. Vi har derfor fået en ledig stilling i vores afdeling – Modtagelsen.
Så, brænder du for at gøre en forskel for børn, unge og deres familier i deres første møde med forvaltningen?

 • Har du en socialrådgiver/socialformidler uddannelse?
 • Har du erfaring indenfor børneområdet?

Så skal du søge hos os!

Hvad er modtagelsen?
Modtagelsen er borgerens første kontakt med Børn og Familie. Det betyder at din hverdag som rådgiver i vores modtagelse er præget af mange forskellige opgaver.

I modtagelsen modtages og behandles alle underretninger og henvendelser, herunder handles der akut jf. overgrebspakken og der foretages 24-timers vurdreringer af alle underretninger. Desuden sagsbehandler du i egen sagsstamme i nye underretningssager og sikrer en hurtig afklaring med fokus på den tidlige forebyggende indsats og inddragelse af aktører i civilsamfundet.
Nyt fra september er, at vi også varetager vores Åbne Anonyme Rådgivning, hvor børn, unge og forældre kan henvede sig og få 1-3 samtaler.

I modtagelsen bliver du en del af et team på 5 socialrådgiver kollegaer, 1 administrativ medarbejder og 3 familiebehandlere.
De væsentligste opgaver for dig i modtagelse er at:

 • modtage personlige henvendelser og vejlede fremmødte borgere i nye sager
 • varetage 24-timers vurderinger i underretninger
 • handle ved akutte henvendelser og akutte sager, der håndteres jf. overgrebspakken
 • afholde inddragende børnesamtaler
 • deltage i partshøringer i forbindelse med underretninger i ukendte/nye sager med henblik på hurtig sagsbehandling med inddragelse af familierne, samarbejdspartnere og civilsamfundet
 • yde råd og vejledning til børn, unge, forældre og andre, der har med børn at gøre
 • lave screeninger
 • varetage den Åbne Anonyme Rådgivning sammen med dine kollegaer

Din profil
Vi lægger vægt på, at du besidder følgende egenskaber:

 • Du har erfaring fra myndighedsarbejdet på børne- og unge området
 • En vilje og lyst til at skabe gode løsninger for børn og unge - i en myndighedskontekst
 • Et stærkt borgerperspektiv, du har en inddragende og tillidsvækkende tilgang til andre mennesker
 • Gode samarbejdsevner – du er en holdspiller som er optaget af at hjælpe og byde ind i teamet, så vi sikrer at alle kommer godt i mål
 • Du tager et medansvar for en god stemning og trivsel på arbejdspladsen og har mod på at byde ind med din faglighed og gode idéer
 • Har en relevant uddannelsesbaggrund som socialrådgiver/socialformidler

Hvorfor skal du vælge os?

Børn og Familie – Myndighed er en udviklingsorienteret arbejdsplads, der vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet i arbejdet og udvikling i både det faglige og tværfaglige arbejde. Vi er igang med at udvikle vores Modtagelse og du vil kunne være med til at udvikle og have indflydelse på, hvordan vi arbejder sammen om at løse opgaverne.

Du bliver kollega med 50 dygtige og ambitiøse medarbejdere med en stærk fagidentitet og godt humør.

Vi forventer, at du har lyst til at indgå i en afdeling hvor vi vægter faglig udvikling, ordentlighed og demokratiske processer i måden vi samarbejder på. At vi alle arbejder med myndighedsområdet med erkendelse af, at det er svært og derfor hele tiden er i dialog med hinanden om de bedste løsninger. Vi begår fejl og vi er fælles om at lære af vores fejl og ser det som en del at en naturlig udviklingsproces. Vi har fokus på kerneopgaven og derfor en stærk og sikker drift. Vi udviser ordentlighed overfor for børn, unge og familier med fokus på saglige vurderinger og ordentlighed i relationen.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om fast stilling på 37t/ugen.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper for ny løn.

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Samtaler: Mandag d. 29. juli



Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning