Ny søgning

Rådgiver til sygedagpengeopfølgning med specialisering i forsvarssager

Aalborg Kommunes Job- og Uddannelsesafdeling vil være Danmarks mest værdiskabende beskæftigelsesindsats for virksomheder og borgere. Det betyder, at vi har defineret disse tre kerneopgaver:

 • At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger
 • At ledige og sygemeldte skal i job eller uddannelse
 • At borgerne får rette penge til rette tid

Vi søger en engageret rådgiver inden for sygedagpengeopfølgning med opstart den 1.9.2024 eller snarest derefter. 

Du vil blive en del af den ene Job & Indsats afdeling i Sygedagpengehuset, som arbejder med sygemeldte ledige og derudover vil du være én af tre rådgivere med specialisering i sygemeldte fra Forsvaret. De 3 rådgivere indgår i en erfagruppe, der etableres sammen med veterankoordinator, virksomhedskonsulent tilknyttet området og afdelingsleder. 

Forsvaret er en stor arbejdsplads i Aalborg kommune, som beskæftiger flere faggrupper f.eks. uddannede soldater, civilt ansatte herunder elektrikere, mekanikere, IT-folk og mange andre. Langt de fleste sygemeldte forsvarsansatte har tjenestested på Aalborg kaserner, Forsvarets hovedværksted Aalborg eller ATW, flyvestation Aalborg. Der kan være enkelte, som har tjenestested andet sted f.eks. i Hjørring, Karup, flådestationen i Frederikshavn eller Skrydstrup. 

Andelen af forsvarssager på sagsstammen forventes at svare til ca. ½ - den øvrige del af sagsstammen udgøres af sygemeldte ledige fra andre fagområder. 

Opgaven som rådgiver

En stor del af sagerne er fastholdelsessager, hvilket betyder, at man skal have mulighed for at deltage i rundbordssamtaler på arbejdspladserne i Forsvaret. 

Det forventes, at man deltager i et rul med fremmøde på Forsvarets Veterancenter formentlig hver 3. onsdag. Veterancenteret er beliggende i Nørresundby på Aalborg Kaserne. På Veterancenteret skal du efter behov samarbejde med socialrådgivere, psykologer og beskæftigelsesrådgivere. Derforuden har Veterancenteret et tæt samarbejde med psykiatrien i blandt andet Aalborg og Århus. Du vil forventeligt skulle sikkerhedsgodkendes med henblik på at få adgangskort til Forsvarets områder. 

De øvrige opfølgningsopgaver udgøres af opfølgning på sygemeldte ledige, hvor der er et tæt samarbejde med de lokale a-kasser og faglige organisationer. Derudover er der samarbejde med praktiserende læger, sygehuse m.fl.

Dine kompetencer

Vi ønsker, at du:

 • mestrer både faglighed og samarbejde
 • har gode kommunikative evner både mundtligt og skriftlig
 • har kendskab til og meget gerne erfaring med arbejdet med sygedagpengeopfølgning
 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler
 • brænder for at gøre en forskel for borgere, der har helbredsmæssige udfordringer
 • befinder dig godt i myndighedsrollen
 • kan arbejde systematisk og struktureret og se den faglige mening med de administrative opgaver
 • gør dig umage med at give den bedst mulige service indenfor de eksisterende rammer
 • er en god kollega og bidrager positivt til det sociale fællesskab

Hvad kan vi tilbyde?

Ansættelsen er på 37 timer ugentligt. Du får base i Sygedagpengehuset i Aalborg, men du skal være indstillet på, at nogle af opgaverne skal varetages uden for Sygedagpengehuset.

Vi tilbyder et grundigt introprogram, et fast makkerskab med møder hver 14. dag, samt mulighed for sparring ved faglig koordinator efter behov. Derudover vil du blive mødt af en ledelse, der vægter dialog, selvtilrettelæggelse i arbejdet, anerkendelse og tillid højt. Der er mulighed for hjemmearbejdsdage efter aftale samt flekstid.

Lyder det spændende?

- så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig! Har du brug for yderligere oplysninger om stillingen, inden du søger jobbet, kan du kontakte enten afdelingsleder Christina van Diemen på tlf. 99827336 fra og med den 15.7.2024 eller rådgiver Jesper Eriksen på tlf. 99827329 efter den 22.7.2024.

 

Ansøgningsfristen er d. 19.8.2024, og vi forventer at afholde samtaler mandag d. 26.8.2024. Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 
Forud for ansættelse, indhenter vi reference.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  Arbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning