Ny søgning

Borgercenter Børn og Unge Valby, Vesterbro og Kongens Enghave (BBU VVK) søger børne- og ungerådgivere til småbørnsområdet i afdelingen Børneliv

Vi skaber trygge børneliv for de mest sårbare småbørn! Hvis du vil være med til det og har kompetencerne, så er det dig vi søger.

Da vi har nogle dygtige kolleger, der under deres barsel er flyttet ud af byen, søger vi nu tre nye kolleger til faste stillinger og evt. et til to vikariater i afdelingen Børneliv i BBU VVK. Vi har været i gang med implementering af den nye lov Barnets Lov på vores område siden 1. januar 2024 og det arbejde fortsætter resten af året, hvilket vi oplever som både sjovt og lærerigt.

I Børneliv laver vi både tidligt forebyggende, støttende og anbringende socialt arbejde med nogle af de mest sårbare småbørnsfamilier i vores område. I stillingen som børne- og ungerådgiver behandler vi bl.a. underretninger, laver afdækninger, børnefaglige undersøgelser og følger tæt op på de indsatser vi sætter i værk overfor børn og familier.

I Børneliv arbejder vi med de nul til syv-årige og har derfor særlig fokus på ufødte, spæd- og småbørn frem til indskolingen. Vi har fokus på inddragelse af barnet, forældrene og familiens netværk i forhold til at gøre dem til en del af løsningen. Vi brænder for at gøre en forskel og vi arbejder i medstyrende teams, hvor vi støtter, inspirerer og kompetenceudvikler hinanden. Vi har supervision og sociale arrangementer i afdelingen og det er vigtigt for os, at vi har et stærkt arbejdsfællesskab, hvor vi bl.a. hjælper hinanden med at prioritere opgaverne i en travl hverdag.

Der er tilknyttet en faglig koordinator, en teamleder og en afdelingsleder til afdelingen, som alle bidrager med faglig ledelse. Derudover er vi 11 børne- og ungerådgivere, fire daginstitutionssocialrådgivere, to familievejledere og tre netværkskonsulenter i afdelingen.

Om BBU-VVK
Som børne- og ungerådgiver i Børneliv bliver du en del af et sundt arbejdsmiljø og et stærkt arbejdsfællesskab. Vi er ca. 200 medarbejdere i hele enheden og vi samarbejder bredt med boligsociale helhedsplaner, frivillige aktører, skoler, daginstitutioner og mange andre aktører i lokalområdet. Du bliver en del af en organisation med høj faglighed og masser af udviklingsmuligheder, hvor vi vil hinanden, og hvor der både er grin og fokus på trivsel, læring, faglighed, drift og resultatskabelse. Du vil således få gode muligheder for faglig og personlig udvikling og en masse uformelle samtaler med dine kollegaer – hvad enten det er over frokosten i vores kantine eller til et af de fællesarrangementer, som vores personaleforening afholder med jævne mellemrum.

I din første periode af ansættelsen vil du få tilknyttet en mentor og deltage i vores introduktionsprogram.

Enheden er opdelt i 5 afdelinger

  • Styrket modtagelse, flygtningegruppen og borgerrettet administration
  • Børneliv (børn 0-7 år)
  • Skoleliv (børn 8-13 år)
  • Ungeliv (unge 14-18(23) år)
  • Foranstaltning (familiebehandlere, psykologer og kontaktpersoner)
Derudover har vi en lille stabsfunktion med jurister og udviklingskonsulenter.

Vi lægger vægt på

  • at du er uddannet socialrådgiver eller lignende
  • det er en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til myndighedsarbejdet med udsatte småbørn og deres familier
  • at du har et skarpt blik for sagsførelse og kan formulere dig klart og tydeligt både overfor borgerne og i den efterfølgende skriftlige dokumentation
  • at du kan lide at samarbejde både internt og eksternt med barnet og familien i centrum
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flextid.

Stillingerne er med opstart snarest muligt eller senest den 1. august 2024.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil høre mere om afdelingen eller stillingerne er du velkommen til at kontakte teamleder i Børneliv Trine Rosenberg på 2497 4042 eller socialfaglig koordinator Stine Lethan på 2012 2956.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 6. juni 2024 fra 09.00-13.00 og den 7. juni 2024 fra 09.00-11.30.

Søg via linket senest lørdag den 1. juni 2024

Om Borgercenter Børn og Unge, BBU
Borgercenter Børn og Unge (BBU) understøtter børn, unge og deres familier i vanskelige perioder af deres liv. Vi modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier, med behov for støtte, selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende tilbud som fx gadeplansarbejde. BBU samarbejder med skoler og institutioner og arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Det er vores opgave at understøtte en barndom med trivsel og tryghed, at forebygge omsorgssvigt og at give udsatte børn og unge et godt fundament for voksenlivet.

Se mere om vores arbejde, og hvordan vi hver dag gør en forskel på www.socialjob.kk.dk.Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning