Ny søgning

Samarbejdsorienteret myndighedsrådgiver med fokus på bostøtteområdet til Visitation Voksen

Brænder du for myndighedsarbejdet med socialt udsatte borgere med fysiske eller psykiske udfordringer? Er du god til at sætte dig for bordenden og facilitere samarbejde, inddragelse og gode løsninger? Er du en holdspilder, der trives i en foranderlig hverdag, hvor kompleksitet og paradokser skal balanceres med en stærk socialfaglighed? 

Vi søger en ny kollega, som sammen med os skal sagsbehandle bestemmelserne på det specialiserede voksenområde. Dette omhandler Servicelovens §§ 85, 97, 103, 104, 107 og 108, indenfor både psykiatri og handicap. 

Hvem er vi, og hvad kan vi tilbyde? 
I Visitation Voksen er vi 16 fagligt ambitiøse medarbejdere, en faglig koordinator og en afdelingsleder. Vi er en afdeling, der insisterer på at have et godt arbejdsmiljø i en travl og foranderlig hverdag. Vi har fokus på vigtigheden af vores arbejdsfællesskab og vores evne til at løfte i flok. Vi er et team, der er kendetegnet ved, at vi støtter og hjælper hinanden, og hvor vi tager over og træder til, når dette kræves. Vi har en omsorgsfuld, uformel og humoristisk tone og elsker et godt grin! 

Vi er samtidig en afdeling med en høj faglighed og en stor grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af opgaven. Vi arbejder løbende på at udvikle vores faglighed, så den matcher det behov områdets kompleksitet kræver af os og vores socialfaglige vurderinger og afgørelser. 

Hos os får du et spændende job med udfordringer og afveksling i hverdagen. Det er et job med stor alsidighed, hvor vi værdsætter og lægger kræfter i at have et godt tværgående samarbejde med vores kollegaer på udførerområdet, kommunens andre forvaltninger, pårørende og vigtigst af alt - borgerne. 

Du bliver en del af en arbejdsplads, der er kendetegnet ved tillid, tiltro og fleksibilitet. Vi har flekstidsordning og mulighed for ugentlige hjemmearbejdsdage. 

Alle nyansatte får en grundig oplæring, et introprogram, en mentorordning og løbende samtaler med afdelingsleder mhp. understøttelse af en god opstart. 

Vi er organiseret således, at ét team har fokus på sagsbehandlingen af botilbudsområdet. Et andet team har fokus på bostøtteområdet. Du vil blive tilknyttet bostøtteteamet og vil arbejde ud fra en fælles sagsstamme sammen med 5 af dine kollegaer. 

Visitation Voksen er organisatorisk placeret under direktørområdet Beskæftigelse og Velfærd.

Dine arbejdsopgaver
Målgruppen er voksne med handicap, psykisk sygdom, misbrugsproblematikker og social udsathed. Som rådgiver i Visitation Voksen vil din kerneopgave være at afdække borgernes ressourcer og støttebehov ud fra VUM 2.0. Du vil skulle træffe afgørelser, bevilge og følge op på indsatser efter Servicelovens §§85, 97, 103, 104, 107, 108. Hovedvægten vil være opgaver indenfor §§ 85, 103, 104. 

Vi udarbejder handleplaner jf. Servicelovens §141 og tilbyder råd og vejledning.

Hos os er det skriftlige arbejde en stor del af vores faglighed, og jobbet indebærer en høj grad af administrativt arbejde kombineret med løbende borger- og pårørendekontakt. 

Vi arbejder i en politisk styret organisation med mange hensyn at tage – organisatoriske, økonomiske og lovgivningsmæssige. Disse hensyn skal du forholde dig til i din opgaveløsning. Vi holder lovgivningens formål for øje og anser økonomisk hensyntagen som en naturlig del af vores socialfaglige tilgang. Du skal derfor kunne vurdere sammenhængen mellem støttebehov, indsats og pris. 

 

Uddrag af Servicelovens formålsparagraf:
(…) Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.
Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. 
Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte
Afgørelse efter loves træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

Vi forventer, at du

 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler
 • har gode kommunikationsevner, både skriftlig og mundtligt
 • har erfaring fra at arbejde i en myndighedsfunktion, gerne inden for socialområdet
 • er i stand til at ”sætte dig for bordenden”, bevare overblikket og træffe beslutninger 
 • er i stand til at være struktureret i dine arbejdsopgaver i en hverdag, hvor du håndterer flere sager samtidigt.
 • kan arbejde både selvstændigt og i et team
 • er en god samarbejds- og sparringspartner for dine kollegaer og formår at bidrage til opgaveløsningen på tværs af egne opgaver
 • kan indgå i tværprofessionelt samarbejde og bidrage til at finde tværprofessionelle løsninger
 • kan forholde dig til og sætte dig ind i relevant lovgivning
 • har gode it-færdigheder – afdelingens primære sagssystem er Nexus standart med VUM 2.0 
 • har kørekort, da vi bestræber os på at afholde opfølgninger og møder i borgerens eget hjem.  

Vil du vide mere? - kontakt os endelig
Kontakt chef for Socialpsykiatri og Visitation Dorte Andreasen, 2548 0859 eller faglig koordinator Britt Lund, 2062 8513.
Send gerne en sms, og du bliver kontaktet hurtigst muligt.

Se link til vores organisering

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ved ansættelse i Fredericia Kommune vil der blive indhentet referencer og evt. bedt om en straffeattest. 

Fredericia Kommune er en tobaksfri arbejdsplads.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling.

Tiltrædelse 1. august 2024.  

Ansættelsessamtaler
Vi forventer at afholde samtaler 18. juni 2024. 

Ansøgningsfrist
12. juni 2024. 

Send ansøgning online – benyt browseren Chrome
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante erfaringsbilag online.
Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dkArbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning