Ny søgning

Pga. opnormering søger Familiecenteret skole- og dagtilbudsrådgiver til afdelingen for Familie og Forebyggelse

Arbejdssted: Låsbyhøj, Nørregade 1 Kolding

Arbejdstid: 37 timer pr. uge

Ansættelsestidspunkt: Snarest eller 1. oktober 2024.

Beskrivelse:

Der er ansat 10 skole- og dagtilbudsrådgivere i Kolding Kommune med organisatorisk tilknytning til Børne- og uddannelsesforvaltningen.

Der er tilknyttet faglig koordinator for gruppen.

 

Hvad kan vi tilbyde:
Et selvstændigt, afvekslende, krævende og spændende job og nogle meget dejlige kollegaer.

Der arbejdes ud fra Kolding kommunes vision "Borgerens centrum"; Kolding Kommunes Børne og – Ungesyn Fælles børne- og ungesyn (kolding.dk)

Samt strategien "Selvværd og Sammenhæng": Selvværd og Sammenhæng (kolding.dk)

 

I Familie og Forebyggelse er vi en række dygtige, fagligt meget engagerede kolleger. Medarbejdergruppen er sammensat af en række erfarne medarbejdere.

Vi arbejder ud fra et fælles mindset, Børnelinealen, Indsatstrappen, ICS og inddragende metoder - herunder Familierådslagning.

Funktioner:

Vi forventer, at alle medarbejdere i Familiecenteret udviser høj grad af ansvarlighed over for vores opgaver, som bl.a. er at bidrage til bedre livskvalitet og trivsel for vores borgere, via det fagpersonlige og socialpædagogiske arbejde.

 

Skole- og dagtilbudsrådgiverens opgave er:

 • Understøtte skolerne/dagtilbud i arbejdet med børn og unge
 • Medvirke til tidlig opsporing ved at have fast gang/fysisk tilstedeværelse på skoler/dagtilbud.
 • Skole- og dagtilbudsrådgiverne kan deltage i svære skole/hjem samtaler
 • Tilbyde åben rådgivning jf. BL§28
 • Tilbyde børn, unge og familier familieorienteret råd og vejledning via samtaler i hjemmet eller på skolerne/dagtilbuddene jf. i BL§ 30
 • Afholdelse af familierådslagning.
 • Lave screeninger jf. BL §18 0g afdækninger jf. BL §19
 • Skole- og dagtilbudsrådgiveren skal være fleksibel, da der kan forekomme eftermiddags- og aftenarbejde.

Kvalifikationer: 

Uddannelse som socialrådgiver eller socialformidler

 • Faglig viden samt praktisk erfaring og efteruddannelse inden for børn og -ungeområdet
 • Besidde gode samarbejdsevner
 • Kan være mødeleder
 • Kan se sin egen rolle i det tværfaglige samarbejde
 • Har kendskab til Familierådslagning/inddragende metoder
 • Er fortrolig med brugen af IT samt kendskab til ICS
 • Har evne til at modtage faglig vejledning og supervision
 • Er i besiddelse af godt humør og gå-på-mod

Hvem er vi?
Vi er en afdeling under Familiecenteret i Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Familie og Forebyggelse er opdelt i forskellige teams og består af

 • Forebyggelsesteam
 • SSP-team
 • Ungekonsulent team
 • Psykologteam
 • Team Handicap
 • Helhedsorienteret Familie Indsats (HFI)
 • Spædbørnsteam
 • Familiebehandlingsteams
 • Samordner team (Familierådslagning)

Sidst men ikke mindst

 • skole- og dagtilbudssocialrådgivere

Løn:

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Afdelingsleder Bettina Beyer på telefon 24340754 eller faglig koordinator Line Rank på telefon 23341481

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Send ansøgning" under stillingsannoncen.

Ansøgningsfrist: Søndag den 11.august 2024 kl. 24.00

Samtaler forventes afholdt torsdag den 15. august 2024.

 

I henhold til Kolding Kommunes Personaleregler vil der blive indhentet straffeoplysninger.
 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=f6ebe011)

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning