Ny søgning

Faglige koordinatorer til Børn og Familie

Vi søger to dygtige faglige koordinatorer til vores myndighedsteams på børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune.

Ønsker du at blive en del af en faglig stærk og ambitiøs børne- og familieafdeling, hvor høj kvalitet og faglig udvikling er på dagsordenen og hvor trivsel og godt kollegaskab vægtes højt - så er her muligheden.

Idet to af vores faglige koordinatorer skal videre i nye udfordringer som teamledere, mangler vi nu to dygtige faglige koordinatorer til understøttelse af hhv. Handicapteamet og Ungeteamet.

Fagkoordinatorenes opgave er at understøtte og styrke det allerede høje faglige niveau i afdelingen.

Som Faglig Koordinator bliver du både en del af indsatsteamet, samt en del af et fagligt arbejdsfællesskab med afdelingens øvrige fire faglige koordinatorer, hvor der arbejdes tæt sammen på tværs af alle teams.

Hvem er vi?
I Afdeling Børn og Familie er vi omkring 125 medarbejdere. Vi består af to distriktsteams som varetager sagsbehandlingen for aldersgruppen 0-13 år, et ungeteam som dækker aldersgruppen 14-18 år (22) og et handicapteam som sagsbehandler ift. børn og unge med nedsat funktionsevne 0-23 år. I hvert team er der tilknyttet en teamleder og en faglig koordinator, hvilket sikrer en tæt faglig og personalemæssig understøttelse og ledelse.

Udover myndighedsrådgivere består hvert team også af et antal forebyggelsesrådgivere, som bidrager til den tidlige og forebyggende indsats, samt et forstærket samarbejde med vores almenområde.

Udover myndighedsteams, har vi også et Familieplejeteam og en administration.

Vores center består foruden myndighed også af en række interne tilbud, herunder to døgntilbud og fire familiehuse, der varetager de familierettede indsatser.

De ledige stillinger er i Handicapteamet og i Ungeteamet, og det er væsentligt, at du har et indgående kendskab til, og stor erfaring med, det konkrete område. Det er et meget selvstændigt arbejde, og det vil være af stor betydning, at du kan arbejde selvstændigt, prioritere opgaver og kan yde kompetent faglig sparring til teamet.

Du må meget gerne i din ansøgning gøre tydeligt opmærksom på, hvilken en af stillingerne du søger.

Høj faglig kvalitet og udvikling
Hos os vil du blive en del af en udviklings- og læringsorienteret afdeling, hvor vi har fokus på aktuel bedste viden på området og på de gode praksiserfaringer, som er i vores afdeling.

Foruden et styrket fokus på inddragelse og tæt samarbejde med barnet og familien, er vi også optaget af at sikre mere helhedsorienterede og koordinerede indsatser i tæt samspil med almenområdet, og med vores dygtige samarbejdspartnere på indsatsområdet. Du vil derfor opleve en kommune, hvor vi på tværs af afdelinger og sektorer tager fælles ansvar og bidrager til de bedste løsninger til gavn for barnet, den unge og familien.

Som en del af afdelingen vil du indgå i den igangsatte kompetenceudvikling, hvor faglige drøftelser, refleksion og fordybelse har høj prioritet. Som afdeling og i de enkelte teams er vi kendetegnet ved et stærkt kollegialt sammenhold, hvor vi vægter en positiv og humoristisk stemning højt.

Din funktion
Som faglig koordinator kommer du til, i et tæt samarbejde med teamleder, at understøtte den faglige udvikling i teamet og i afdelingen.

Opgaverne består bl.a. i at
 • sikre lovmedholdelighed bl.a. gennem sagsgennemgang
 • bidrage positivt i at styrke det tværfaglige samarbejde, samt inddragelse af familien og netværk
 • mentorrolle ift. nyansatte
 • være ansvarlig for vurdering af indkomne underretninger, samt fordeling af sager
 • være ansvarlig for tæt sparring i særlig konfliktfyldte sager, herunder også anbringelsessager
 • understøttelse af og kvalitetssikring i tvangssager
 • medledelse af teammøder, fagligretning og udvikling i teamet

Dine kvalifikationer
 • Uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring fra børne- og ungeområdet, gerne fra en lignende koordinerende rolle.
 • Er ressource- og relations orienteret
 • Ønsker at indgå i, og bidrage til, en lærings- og udviklingsorienteret organisation, hvor din faglighed og erfaring bringes i spil
 • Er i stand til at give konstruktiv feedback til, samt guide og vejlede rådgiverne
 • Bidrager til en anerkendende kultur, hvor vi alle tager ansvar for at godt arbejdsmiljø
 • Har kørekort, da Slagelse Kommune geografisk dækker et stort område. Kommunen stiller lånebiler til rådighed

Hvor ”bor” Afdeling Børn og Familie
Afdeling Børn og Familie er beliggende i Slagelse by tæt ved stationen. Der er mange der pendler, og kommer du med tog, tager det under 1 time fra København H og ca. en halv time fra Odense.

Ansøgningsfrist
 • Fredag den 23. august 2024 kl. 10:00
Det forventes at samtaler afholdes den 27. og 28. august 2024

Stillingerne ønskes besat pr. 1. oktober 2024 eller snarest muligt.

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Er du blevet nysgerrig, er du mere en velkommen til at kontakte os.

Da det er ferieperiode vil det ikke være muligt at få fat på os alle hele perioden, men der er hele tiden en af os tilstede, der har mulighed for at svare.
 • Teamleder Handicap: Line Lundby, telefon 20 54 96 30 / mail: linsolun@slagelse.dk
 • Teamleder Ung: Pia Hye Buchholt, telefon 23 74 79 75 / mail: pibuc@slagelse.dk
 • TR: Trine Mølledal, telefon 30 71 25 57 /mail: trimo@slagelse.dk
 • Faglig koordinator: Kate Pedersen, telefon 24 22 29 32/ mail: katet@slagelse.dk
 • Faglig koordinator: Cecilie Larsen, telefon 24 84 68 46 / mail: celaa@slagelse.dk

 Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning