Ny søgning

Erfarne socialrådgivere til Børnehus Syd Esbjerg

Vil du være med til at højne indsatsen over for børn og unge, som har været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb? Så har du muligheden nu, hvor vi opnormerer med socialrådgiverstillinger i vores afdeling i Esbjerg.

Om stillingen
Tilgangen af sager til Børnehus Syd har været meget stigende i år, og på den baggrund søger vi fra den 1. oktober 2024 socialrådgivere til faste stillinger på 37 timer ugentligt.
Stillingerne retter sig mod erfarne og kompetente socialrådgivere, som trives med at have ansvar for såvel daglige driftsopgaver som udviklingsopgaver. De retter sig også mod nye kolleger, som vil være med til at præge og udvikle det tværfaglige og tværsektorielle arbejde, der er forankret i huset.

Som socialrådgiver i Børnehus Syd er dine arbejdsopgaver:
 • Koordinering af sagsforløb i samarbejde med barnets handlekommune, politi og sygehusvæsen
 • At yde konsultativ bistand til kommunernes myndighedsrådgivere
 • At være sparringspartner ved børnefaglige undersøgelser
 • At overvære videoafhøringer og afholde omsorgssamtaler med børn og deres nære omsorgspersoner
 • At gennemføre korterevarende kriseinterventionsforløb med børnene og deres nære omsorgspersoner
 • At udrede børnenes traume- og belastningsgrad og i samarbejde med psykolog at vurdere barnets støtte-/behandlingsbehov
 • At udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsrådgivere
 • Løbende administrative opgaver som dataregistrering, journalisering, referater mv.
 • At bidrage til børnehusets funktion som videns-enhed. Børnehus Syd indgår i samarbejde med Syddansk Universitet, herunder forskellige  forskningsprojekter. Herudover er der et veletableret samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og mellem landets 5 børnehuse
Desuden er dine opgaver i et mindre omfang:
 • Formidling af Børnehus Syds kerneopgaver til samarbejdende kommuner
 • På sigt at varetage behandlingsopgaver som tilkøb fra kommunerne
Om Børnehus Syd
I Børnehus Syd i Esbjerg er vi aktuelt 15 ansatte fordelt på psykologer, socialrådgivere, administrativ medarbejder, husassistent og afdelingsleder. Sammen lægger vi stor vægt på at få dig introduceret til organisationen og i arbejdsopgaverne. Du vil opleve, at dine kerneopgaver kalder på både selvstændighed og tæt samarbejde i team med psykologkollega, eksternt samarbejde og i nogen grad også samarbejde med kollegaer i vores andre afdelinger.

Børnehus Syd er en del af regeringens overgrebspakke, som trådte i kraft oktober 2013. Det er børnehusets opgave at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb mod børn i alderen 0-18 år. Målet med indsatsen er, at børnenes stemmer træder tydeligt frem, og at de modtager den rette støtte og hjælp til at komme videre i livet efter et overgreb. Vi arbejder derfor hver dag på at skabe gode sagsforløb og udredninger, hvor barnets perspektiv er i fokus. 

Som en del af vores hold vil du opleve et hus, hvor alle kollegaer ikke bare er fagligt kompetente med en specialiseret viden på overgrebsområdet, men også dybt dedikerede i at hjælpe de børn og unge, som hver dag træder ind over dørtærsklen.

Vi er et hus i konstant udvikling og bevægelse på mange fronter, så vi har brug for kolleger, der kan se sig selv ind i at bidrage på en arbejdsplads, hvor faglighed italesættes, inddrages og vægtes højt. En arbejdsplads, hvor vi både vægter selvstændighed, men i høj grad også samarbejde og fælles faglig refleksion, fordi læring og udvikling er central.

I børnehuset har vi tradition for et tæt og godt samarbejde ind i forskningsmiljøer, som vi gerne bidrager til. Vi har senest været en del af et større projektsamarbejde med VIVE og Social- og Boligstyrelsen, hvor flere af vores medarbejdere er uddannet i metoden TF-CBT (traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi).

Om dig
 • Du er uddannet socialrådgiver
 • Har flerårig erfaring med myndighedsarbejdet på børn- og ungeområdet og meget gerne erfaring med børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb – muligvis har du en relevant efteruddannelse
 • Har stor viden om børns udvikling
 • Er imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld kontakt overfor alle dem, der kommer i børnehuset herunder børn, forældre og samarbejdspartnere
 • Du har erfaring med kriseintervention, og du kan rumme børn og familier, som har det svært
 • Er komfortabel med mødelederrollen
 • Har høj grad af samarbejdskompetence og erfaring med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Er fleksibel, imødekommende og kan bevare roen i en travl hverdag
 • Det skriftlige produkt er en væsentlig del af vores arbejde, og du skal derfor kunne trives med at udarbejde skriftlige vurderinger og have gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
 • Du formår både at arbejde selvstændigt og i teams og tager ansvar både fagligt og organisatorisk
Vi tilbyder
 • Et meningsfuldt, varieret og fagligt spændende arbejdsfelt
 • En arbejdsplads, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling, og som vægter høj faglig kvalitet i opgaveløsningen
 • Mulighed for at fordybe dig og tilegne dig specialviden inden for overgrebsområdet
 • Opkvalificering og en arbejdsplads med fokus på videreuddannelse inden for området, herunder også supervision
 • En arbejdsplads, hvor man arbejder tæt sammen i teams – socialrådgivere og psykologer – hvor det er den fælles ligeværdige indsats, der gør forskellen, og hvor mono- og tværfaglig sparring vægtes højt
 • At blive en del af en arbejdsplads, hvor det kollegiale fællesskab og et godt arbejdsmiljø er noget vi sammen værner om og prioriterer højt
 • At blive en del af et tæt tværsektorielt samarbejde med kommuner, politi og sygehusvæsen
 • En arbejdsplads som har øje for de politiske interesser og tendenser på overgrebsområdet
 • Mulighed for hjemmearbejde og fleksibel arbejdstid, når opgaverne tillader det
Vi får dagligt besøg af børn og unge i svære livsomstændigheder, og vi sætter en værdi i at møde både børn, unge og voksne med smil, omsorg og skånsomhed i vores hyggelige hus. Vi har en uformel omgangstone og høj grad af kollegial omsorg, da vi ved, at det er vigtigt at kunne passe på os selv og hinanden, og så værner vi om at kunne grine og have det hyggeligt sammen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om os på Børnehus Syds hjemmeside

Desuden henvises der til Ankestyrelsens seneste undersøgelse af kommunernes brug af Børnehusene på Ankestyrelsens hjemmeside.

For yderligere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jannie Salskov på 40 29 02 36 eller socialrådgiver Lotte Klecka Kjær på 21 36 53 02 – vi holder dog begge ferie i ugerne 29, 30 og 31. 

Det praktiske
Ansøgningsfrist er 14. august 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. august 2024.Arbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning