Ny søgning

Socialrådgiver på det specialiserede Socialområde for voksne

Vi søger en fagligt dygtig socialrådgiver/-formidler til en fast stilling med start 1. september 2024 eller snarest muligt derefter

Da en af vores kollegaer har fået en anden stilling i afdelingen, søger vi lige nu en ny kollega til en spændende stilling i Myndigheds- og visitationsafdelingen i Norddjurs Kommune. Ansættelse vil som udgangspunkt være med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. 

Der er tale om en fast stilling i et mindre team, hvor du sammen med 3 fagligt dygtige kollegaer vil være beskæftiget med sagsbehandling for voksne mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse primært som følge af autismespektrumforstyrrelser og udviklingshandicap.

Vores samlede afdeling består på nuværende tidspunkt samlet af 10 rådgivere, en fagkoordinator, en administrativ medarbejder samt en leder (aftaleholder). Vi har for nuværende valgt at organisere afdelingen således, at der, udover det mindre team der varetager sagsbehandlingen for mennesker med udviklingshandicaps og autismespektrumforstyrrelser, også er to andre mindre teams i afdelingen:

 • 1 mindre team hvor rådgiverne hovedsageligt arbejder med sagsbehandlingen for voksne mennesker, der modtager eller ansøger om Borgerstyret Personlig Assistance, dækning af nødvendige merudgifter og ledsageordninger
 • 1 mindre team hvor rådgiverne hovedsageligt arbejder med sagsbehandling for voksne mennesker med særlige sociale problemer som f.eks. hjemløshed og misbrugsproblematikker eller voksne med en betydelig funktionsnedsættelse som følge af psykiatriske lidelser eller erhvervet hjerneskade

Det er vigtigt for os, at vi på tværs af målgrupper og opdelingen i mindre teams er en samlet afdeling, og at vi løfter i flok for at lykkes med vores kerneopgave.

Hos os bliver du en værdsat kollega og en del af et godt hold, hvor vi lægger stor vægt på muligheden for sparring, faglig fordybelse, inddragelse og muligheden for faglig udvikling. Desuden er den enkelte rådgiver aldrig selv ansvarlig for løsning af opgaven – det er vores fælles opgave at lykkes og spille hinanden gode. 

Vi er en afdeling, hvor der er højt til loftet og plads til forskelligheder. Vi vægter vores gode arbejdsmiljø højt, og vi lægger en ære i at omgås hinanden og vores samarbejdspartnere med respekt og ordentlighed.


Stillingen

Vi tilbyder et spændende job, hvor arbejdsdagene sjældent ligner hinanden. 

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:

 • at yde råd og vejledning
 • at udrede borgerens ressourcer og begrænsninger
 • at udarbejde afgørelser i forbindelse med ansøgninger om socialpædagogisk støtte, botilbud, dagtilbud og ledsageordninger

Du skal også følge op på de bevilgede indsatser, hvor du inddrager borgeren, eventuelle pårørende og værger, netværk og samarbejdspartnere.

Som udredningsværktøj anvender vi voksenudredningsmetoden, som er IT-understøttet via Nexus.


Ved vurderingen af de rette tilbud til det enkelte menneske arbejder vi med udgangspunkt i, at faglighed og økonomi skal hænge sammen. Det betyder, at vi altid inddrager både de socialfaglige og økonomiske hensyn i vores arbejde. Vores tilgang til borgerne er, at vi tror på, at mennesker kan udvikle sig, og at det som udgangspunkt er for en periode, de har brug for vores hjælp.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med de øvrige kollegaer i Myndigheds- og visitationsafdelingen samt med vores tilbud internt i Norddjurs Kommune. Derudover vil du skulle indgå i samarbejdsrelationer med andre afdelinger i kommunen samt eksterne tilbud.

Vi forventer, at du
 • Er uddannet socialrådgiver/-formidler eller har en lignende relevant socialfaglig uddannelse
 • Har erfaring fra/kendskab til at arbejde i en forvaltning – meget gerne erfaring fra det specialiserede socialområde for voksne og med servicelovens bestemmelser for voksne 
 • Kan indgå i myndighedsrollen med en naturlig udstråling og overblik
 • Er fagligt grundig og effektiv
 • Er velformuleret i skrift og tale
 • Har kendskab til målgruppen indenfor udviklingshandicaps og autismespektrumforstyrrelser – alternativt at du har en faglig passion for netop disse målgrupper

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen eller om os, er du velkommen til at kontakte leder af Myndigheds- og visitationsafdelingen Stine Pedersen på telefon 29 13 17 24 

Tiltrædelse 1. september 2024 eller snarest muligt derefter


Ansøgningsfrist den 20. august 2024

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 26. august 2024.

 

Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeksArbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning