Ny søgning

Socialrådgiver, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Roskilde

Det er nu, at Børne- & Ungdomspsykiatrien skal udvides, så vi er rustet til fremtiden - og vi glæder os!

Vi skal have endnu mere fokus på de udgående funktioner og samarbejde med vores kommunale kolleger.

Vi opnormerer og søger derfor en socialrådgiver pr. 1. oktober 2024 eller efter aftale til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik i Roskilde. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kompetencer

 • Uddannet socialrådgiver, socionom eller socialformidler
 • Gerne erfaring fra arbejdet med børn med psykiske vanskeligheder og deres familier
 • Erfaring med forældresamarbejde
 • Forvaltningserfaring, gerne fra børne- og familie-området
 • Evne til at være ansvarlig for konstruktivt og udviklende tværsektorielt samarbejde – med interne og især eksterne samarbejdspartnere
 • Erfaring med afholdelse af tværsektorielle netværksmøder
 • Selvstændigt kunne forestå varetagelse af specifikke socialrådgiveropgaver i forbindelse med udredning og behandling, herunder samarbejde med kommunale samarbejdspartnere
 • Bidrage med socialrådgiverfagets specialviden i forhold til de tværfaglige teams i klinikken
 • Bidrage til udviklings- & forskningsprojekt om tværfagligt komplicerede sager med omgivende kommuner

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Roskilde
Klinikken varetager undersøgelse, udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med psykiatriske lidelser og har et patientgrundlag på ca. 69.000.

Den samlede medarbejdergruppe er opdelt i 3 mindre teams, der arbejder med henholdsvis spæd- og småbørn, børn samt unge. Hvert team er tværfagligt organiseret med ansættelse af både sygeplejersker, læger, psykologer og sekretærer. Desuden er vi i forvejen to socialrådgivere, som har dækket de 3 teams, men med ansættelsen af dig, vil hvert team således have tilknyttet én socialrådgiver hver. Det forventes, at du vil blive tilknyttet børneteamet, som varetager undersøgelse, udredning og behandling af børn i alderen 10-14 år.

Fælles for klinikken er, at der arbejdes på baggrund af en dynamisk referenceramme med respekt for og inddragelse af den nyeste teoretiske viden indenfor såvel det samlede psykologiske, som det psykiatriske felt. Der er især fokus på mentalisering, rammer og strukturer, som fordrer en tryghedsskabende og mentaliserende kultur samt en opdateret og nuanceret tværfaglighed.

Nærmere oplysninger om klinikken findes på www.psykiatrienregsj.dk

Arbejdsopgaver
I B&U-psykiatrisk Klinik Roskilde vægter vi det tværfaglige perspektiv højt, og den socialfaglige forståelse er et omdrejningspunkt for håndteringen af de psykiatriske problemstillinger og den er et vigtigt aspekt af vores daglige arbejde. Vi arbejder aktivt på at skabe en god samarbejdskultur med vores eksterne samarbejdspartnere i det primære regi, og cementere den socialfaglige tænkning internt i vores eget hus, samt have et særligt fokus på de sager der risikerer at blive tabt mellem sektorerne pga. deres samtidige psykiatriske og sociale kompleksitet.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. kunne bestå af følgende:
Indgå i afsnittets kontinuerlige undersøgelses- og behandlingsplanlægning og bidrage til dette med solid monofaglig viden.
Varetage specifikke socialrådgiveropgaver i forbindelse med undersøgelse og behandling
Have relevant patient- og pårørendekontakt.
Kontinuerligt indgå i samarbejde og koordinering i tværfaglige teams.

Vi tilbyder dig

 • Et trygt og rummeligt arbejdsmiljø
 • En tillidsbaseret ledelses stil
 • En dynamisk arbejdsuge
 • Sparring til og med tværfaglige kolleger
 • En grundig introduktion monofagligt og tværfagligt
 • At indgå i et engageret og fagligt højt kvalificeret tværfagligt team
 • Et fagligt spændende og udfordrende arbejdsmiljø med dygtige monofaglige og tværfaglige kolleger
 • At kunne bidrage til at patienter og familier får det bedst mulige forløb
 • Tæt samarbejde med klinikkens to andre dygtige socialrådgivere
 • Faglig tilknytning til socialrådgivere i hele Afdeling for Børne- Ungdomspsykiatri, Region Sjælland
 • At kunne bidrage til udviklingen af kommunesamarbejdet bl.a. via deltagelse i projekter
 • Inddragelse i arbejdsopgaver vedrørende undervisning og supervision i relation til faglig viden og erfaring
 • Mulighed for supervision, videreuddannelse og kompetence-opnåelse

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til overenskomst.
Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest til offentligt brug.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 10 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 350 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Yderligere oplysninger
Henvendelse til afsnitsledelsen: ledende overlæge Maria Riechel-Sarup, 30 35 04 71 eller ledende specialpsykolog Stefan Lock Jensen, ledende specialpsykolog, 93 57 63 91.

Ansøgning
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

Ansøgningsfrist: den 16. august 2024

Ansættelsessamtaler: Uge 34

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning