Ny søgning

Vil du være vores nye sagsbehandlerkollega?

Beskæftigelsesområdet i Syddjurs søger nye sagsbehandlere til Center for Job og Fastholdelse, Jobcenter Syddjurs.

Job og Fastholdelse består af ca. 32 medarbejdere, der arbejder som jobkonsulenter, arbejdsmarkedsrådgivere/sagsbehandlere og faglige koordinatorer.

Sammen varetager vi indsatsen for borgere, der er visiteret til sygedagpenge og til jobafklaringsforløb samt sagsbehandling af sager under de handicapkompenserende ordninger; personlig assistance, hjælpemidler, isbryderordningen og fortrinsret.

De opslåede stillinger er som sagsbehandler/arbejdsmarkedsrådgiver for borgere i sygedagpenge og jobafklaringsforløb.
Med henvisning til de netop fremsatte forslag fra regeringens Ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats, forventes de to områder i 2025 at skulle samles til ét område med nye, forenklede regler med det formål at sætte borgeren i centrum og give større frihed til såvel sagsbehandlere som til den ledige/sygemeldte. Vores kommende kollega skal således kunne se sig selv i forhold til begge nuværende målgrupper.

Vores afsæt er: at vi løser kerneopgaven sammen!  - og vi har fokus på, at borgeren får en individuel og helhedsorienteret indsats.

Vi forventer, at du arbejder ud fra mindsettet, at alle mennesker skal have mulighed for at bidrage til arbejdsmarkedet.

Der er tale om faste stillinger, 37 timer om ugen, med tiltrædelse snarest mulig.

Primære arbejdsopgaver:
 • Afholdelse af gennemsnitlig 12 individuelle samtaler med borgere om ugen samt alm. sagsarbejde.
 • Systematisk og struktureret samarbejde med borgeren med fokus på progression og tilbagevenden til beskæftigelse.
 • Iværksættelse af beskæftigelsesrettede indsatser samt deltagelse i tværfagligt samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.
 • Administrativ sagsbehandling samt partshøringer og afgørelser.
 • Forberedelse af sager til forelæggelse for kommunens rehabiliteringsteam samt deltagelse i rehabiliteringsmøder med borger.
Vi lægger vægt på:
 • At du er motiveret, og at du sammen med kollegaer har mod på at sagsbehandle og vejlede borgerne ud fra den gældende lovgivning for området
 • At du har gode samtalekompetencer, kan formidle og udfylde dit myndighedsansvar præcist samt har en høj grad af præcision i den skriftlige del af sagsbehandleropgaven
 • At du arbejder struktureret, er resultatorienteret og handlekraftig samt kan bevare overblikket og tage ansvar i pressede situationer
 • At du arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til borgeren og en tro på, at alle mennesker har bedst af at bidrage og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet
 • At du både kan arbejde selvstændigt og samtidig være en aktiv medspiller i et tværfagligt teamsamarbejde
 • At du er nysgerrig, fleksibel og har et godt humør
 • At du har kørekort, da du efter behov skal deltage i møder ude af huset med interne og eksterne samarbejdspartnere
Vi tilbyder:
 • En målrettet organisation, hvori du som sagsbehandler har en bred vurderingskompetence
 • En afdeling, der løser kerneopgaven sammen
 • Teamsamarbejde og ugentlige sparringsmøder
 • Et tilpasset introduktionsprogram, mentorforløb og tæt oplæringsproces samt faglig understøttelse fra faglige koordinatorer gennem de første par uger
 • Transport uden trafikale knudepunkter
 • Placering i naturskønne omgivelser
 • Gratis parkering
 • Flekstid
 • Kaffe/frugtordning samt god Kantine
Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst for området og efter reglerne om
ny løn.

Der er ikke et specifikt krav til uddannelsesmæssig baggrund, og både nyuddannede
og erfarne kandidater er velkomne til at søge.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Centerleder Monica Klausen på 87 53 57 99 eller hos faglige koordinatorer Lonnie Langvad på 87 53 51 59 og Vivi Ruge på 87 53 57 36.

Ansøgningsfrist: søndag den 11. august 2024 kl. 23.59

Samtaler forventes afholdt mandag den 19. august 2024

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.

 Arbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning