Ny søgning

Ungdomscentret søger en socialrådgiver, der vil arbejde relationelt og tværfagligt for at opfylde den unges og familiens ønsker, håb og drømme. Stillingen er midlertidig frem til 31.12.25.

Kendetegnende for stillingen er, at du blandt andet skal afdække den unges og forældrenes ønsker, håb og drømme således, at du sammen med familien kan finde løsninger, der bidrager til en forandring for både de unge og forældre. Det betyder også, at du får lov til at bruge dig selv som indsats, hvor der er muligt.

I Bæredygtig Velfærd prioriterer vi tilgængelighed, kendskab og tæt kontakt til de unge og familier, vi samarbejder med, men også til skoler, institutioner og familiernes nærmiljø.

Opgaver som rådgiver i Bæredygtig Velfærd
I dit team arbejder du tæt sammen med kollegaer fra både myndighed, uddannelsesvejledning og udfører, hvor I sammen arbejder i ét skoledistrikt. I teamet har i alle sager, der er knyttet til det distrikt. Her vil du have ansvaret for kontakten til en række familier, men i jeres team har i et fælles ansvar for at løse opgaverne bedst muligt til gavn for den unge og familien. Fælles for jeres team er, at I arbejder relationelt og tværfagligt. 
 • Du får ansvar for at arbejde med ca. 20 unge mennesker, der alle skal have en god chance for at kunne trives i uddannelse, job og sunde fællesskaber
 • Du kommer til at arbejde med afsæt i Barnets lov, dvs. både forebyggende §30 indsatser, indsatser efter §32, kompenserende indsatser – herunder dækning af nødvendige merudgifter og dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §86 og §87
 • Du kommer til at arbejde med unge og familier, der rummer ressourcer, men også mangler den sidste platform for at komme godt videre i livet
 • Du skal være dygtig til se mulighederne omkring de unge og i de unges civile netværk
 • Du formår at balancere og strukturere din tid mellem den borgerrettede kontakt, lovmæssige rammer og det administrative arbejde
   
Gennem relationen gør du en forskel for børn og deres familier
Inddragelse af den unge i egen sag er en forudsætning for at kunne skabe en forandring for den unge og familien. Bæredygtig Velfærd er en innovativ indsats, hvor sundhed, skolegang, beskæftigelse, sociale indsatser og kultur- og fritidsindsatsen for unge og deres familier i to af kommunens skoledistrikter, koordineres af et team af medarbejdere på tværs af områder.

Med udgangspunkt i den unges og forældrenes egne håb, ønsker og drømme arbejder du tæt sammen med de unge og deres private og professionelle netværk med henblik på at skabe forandringer og langsigtede løsninger for og sammen med den enkelte unge og netværket. 

Din profil
Et stærkt rådgiver-gen og evnen til at tænke ud af boksen, når det gælder om at finde de rette løsninger for de unge og deres familier, er kodeordene for den profil, vi søger. Du skal være en kompetent rådgiver og have blik for, hvordan man skruer en godt forløb sammen for den enkelte unge og familie. Samtidig skal du kunne formidle både mundtlig og skriftlig viden, så de familier, du er rådgiver for, forstår dig.


Kernefaglige og personlige kompetencer
 • Du skal have en relevant uddannelse som socialrådgiver / socialformidler
 • Du har meget gerne relevant arbejdserfaring med at arbejde med Barnets Lov og kan sidde for bordenden og samarbejde tværfagligt.
 • Du er modig – både i.f.t. de faglige opgaver, men også i.f.t. at blive udfordret på forskellige faglige perspektiver
 • Du skal lige som os synes, at det er både spændende at finde løsninger på de udfordringer, de unge er i, og se en styrke i, at mange af møderne finder sted hos den unge og familien.
 • Du skal synes, det er sjovt og spændende at arbejde tværfagligt med unge, deres forældre, netværk og frivillige foreninger, da vi har nemlig fokus på at vores unge får varige relationer.
 • Du har blik for dine kollegaer, for vi vægter både højt fagligt niveau men vil også have det bedste arbejdsmiljø, og du får lyst til at give et skulderklap, når enten du eller en fra kollegateamet har gjort en forskel – også selvom den bare er lillebitte.


Du træder ind i…
…en udvikling af Ungdomscentret, hvor Bæredygtig Velfærd bliver afprøvet som fundament for samarbejdet med unge, familier og fagprofessionelle. Med Bæredygtig Velfærd som tilgang arbejder vi ikke ud fra en plan, som vi eller andre fagpersoner laver på familiens vegne. I stedet lytter vi til de unge og familiernes drømme og ønsker om forandring og finder sammen med den unge og familien de rigtige løsninger – så tidligt og tæt på den unges hverdag som muligt.

Det handler om at give de unge en bæredygtig tilknytning til arbejdsmarkedet, få flere unge i uddannelse og fritidsjob, fastholde flere unge i den gode skolegang, hjælpe unge og deres netværk ind i nye fællesskaber og foreningsliv og løfte familiernes generelle sundhed og trivsel.

Vi tilbyder dig
Et spændende og alsidigt job, hvor du kommer i kontakt med rigtig mange forskellige fagområder og kolleger, som kan være med til at berige arbejdet omkring de unge. Du vil blive tilknyttet et fast skoledistrikt, som du indgår i tæt samarbejde med og derfor vil komme til at kende godt. Dette understøtter det gode samarbejde med og om familierne.
 
 • En masse dygtige, inspirerende og søde kollegaer
 • En mulighed for at indgå i et tværfagligt set-up, som indebærer at du holder af din faglighed som socialrådgiver og samtidig har lyst og mod på at bygge ovenpå ved at løse dele af opgaver som knytter an til andre fagligheder
 • Et fleksibelt arbejde, hvor du langt hen ad vejen selv strukturerer og planlægger din tid og dine arbejdsopgaver
 • Et omfattende introprogram, da vi prioriterer en god opstart for alle
 • Faglig sparring og supervision
 • En arbejdsplads som prioriterer et godt arbejdsmiljø
 • Mulighed for at være med til at skabe en teamstruktur i et nyetableret team, hvor det skal være sjovt at gå på arbejde

Praktiske detaljer
Der er tale om 1 midlertidig stilling med mulighed for forlængelse på 37 timer som ønskes besat hurtigst muligt eller senest pr. 01.09.2024. Du får løn efter gældende overenskomst.

Har du specifikke spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Heidi Andersen, leder i Ungdomscentret.  Du kan fange hende på 30167198.

Vi glæder os til at læse din ansøgning. Den skal sammen med dit CV lande hos os senest fredag den 23.08.2024 kl. 12.00. Vi afholder samtaler tirsdag den 27.08.2024.


 Arbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning