Ny søgning

Socialfaglig konsulent til det specialiserede socialområde i Region Nordjylland

Brænder du for det specialiserede socialområde, og ønsker du at medvirke til, at borgere med behov for specialiserede indsatser matches til de helt rette tilbud? Så er der lige nu en spændende stilling ledig i Specialsektorens administration i Region Nordjylland, som måske er noget for dig.

Hvem er vi?
I Specialsektoren sælger vi pladser til kommunerne, til borgere der har brug for specialiserede indsatser indenfor social- og handicapområdet. Vi fungerer på markedslignende vilkår, og vores vision er at være kommunernes foretrukne samarbejdspartner og leverandør. Vi har derfor brug for en, der finder værdi i at lykkedes gennem samarbejde og konstruktive dialoger – og som vil bidrage til en fortsat udvikling af leverandørrollen. Kunne du se dig selv i den funktion, så læs med her.   

Specialsektoren i Region Nordjylland består af fire områder med underliggende tilbud og institutioner, samt en administration. Du kan læse mere om Specialsektoren på www.rn.dk/specialsektoren

Som socialfaglig konsulent bliver du tilknyttet Specialsektorens fællesadministration, hvor der er ca. 30 medarbejdere fordelt på seks teams. Du bliver en del af fagkonsulentteamet.

Om stillingen
Fagkonsulentteamet består af fem medarbejdere. Teamets kerneopgave er - på baggrund af kommunale henvendelser - at matche borgere til de rette tilbud i Specialsektoren samt forestå genforhandling af kontrakter ved allerede indskrevne borgere. Opgaven løses i et tæt samarbejde med kommunerne og de regionale sociale tilbud, som modtager borgere fra såvel de nordjyske kommuner som kommuner uden for regionen.

Derudover består opgaverne i at samarbejde med tilbuddene i forhold til f.eks. udvikling af pladser til målgruppen samt bidrage med relevant socialfaglig viden i forskellige udviklingsopgaver, som løses af administrationen. Du vil blive en del af både et monofagligt team samt flere tværfaglige teams, som arbejder sammen om at understøtte tilbuddene i at løse deres kerneopgave.

Af konkrete opgaver kan nævnes:
 • Matchning af borgere. Heri ligger - gennem dialog og forhandling med kommunerne - at finde frem til rette indsats og timer, som et grundlag for den endelig takst og kontraktindgåelse  
 • Genforhandlinger med kommunerne ved ændringer i borgeres støttebehov
 • Understøtte og deltage i konkrete udviklingsprojekter i områderne og i administrationen
 • Understøtte og udvikle samarbejdet med kommunerne og øvrige samarbejdspartnere
 • Socialfaglige opgaver i form af sparring og feedback på magtindberetninger, deltagelse i kvalitetsovervågninger og bidrage til arbejdet med udarbejdelse og implementering af retningslinjer, arbejdsgangsbeskrivelser m.v.
 • Facilitering af møder
 • Undervisning i forhold til relevante fagområder
 • Administrative opgaver
Hvem søger vi?
Vi søger en konsulent med en socialfaglig baggrund som socialrådgiver og med erfaring fra myndighedsområdet.

Vi forventer derudover, at du:
 • Har interesse for og kendskab til det specialiserede socialområde
 • Har kendskab til Voksenudredningsmetoden og sagsstyring
 • Kan lide og mestrer rollen som professionel forhandler og finder værdi i at finde frem til den rette indsats i en god og konstruktiv dialog med kommuner og tilbud   
 • Vil bidrage til at styrke og udvikle på rollen som professionel leverandør og samarbejdspartner
 • Har en arbejdsstil, som er struktureret og systematisk – og kan arbejde i henhold til vedtagne procedurer og arbejdsgange 
 • Kan samarbejde med og har interesse i at dyrke netværk/relationer i kommuner og med øvrige samarbejdspartnere
 • Tager ansvar, er vedholdende og har blik for både detaljen og helheden
 • Kan vejlede, inspirere, motivere og "gå foran" i forhold til diverse processer og projekter
 • Er teoretisk velfunderet og løbende ajourfører din viden
 • Kan udtrykke dig klart og tydeligt såvel mundtligt som skriftligt 
Ligeledes lægger vi vægt på, at du evner at arbejde selvstændigt samtidig med, at du mestrer samarbejdet og ser værdien i at være en del af en helhed, hvor vi er optaget af at spille hinanden og organisationen god.  

Vi kan tilbyde dig
 • Et spændende og meningsfuldt job med en stor kontaktflade
 • En stilling med udfordrende og forskelligartede opgaver
 • En høj grad af fleksibilitet og indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdet 
 • Adgang til sparring og tæt samarbejde med engagerede og kompetente kolleger
 • Tæt samarbejde med ledelsen i Specialsektoren
 • En afdeling med et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone – og hvor vi har det godt sammen på kryds og tværs af teams
Yderligere om ansøgning og ansættelse
Du får arbejdssted i Regionshuset i Aalborg Øst. Det er nødvendigt, at du har kørekort og evt. bil til rådighed, da nogle arbejdsdage vil foregå på tilbuddene eller i kommunerne. Der er tale om en fuldtidsstilling med løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er mandag den 12. august 2024.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fredag den 16. august 2024.

Ansættelse er pr. 1. oktober 2024 – eller tidligere efter aftale. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicekontorchef i Specialsektoren, Helle Bielefelt Søndergaard, tlf.: 61145631, mail: hebis@rn.dk
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.


Arbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning