Ny søgning

Ungerådgiver til Specialgruppens Ungeteam

Har du lyst til at udvikle børne- familiesamarbejdet sammen med os?

En af vores fantastiske Ungerådgivere har valgt at prøve kræfter med udførerområdet, efter at været myndighedsrådgiver hos os i 10 år. Vi leder derfor efter en ny skøn kollega som kan starte hos os den 1. oktober 2024. 

Har du lyst til at samle stafetten op efter Line, og sammen med os, vedligeholde vores fantastiske Ungegruppe? Så skal du absolut læse videre.

Vi er en Specialgruppe, hvor alle aldre er repræsenteret, hvor fagligheden er høj, og hvor vi har en fælles passion for at gøre en positiv forskel for de unge og deres familier i kommunen. 

Ungegruppen i Specialgruppen arbejder med målgruppen af unge med særlige behov i alderen 12 - 23 år og sammen med dig er vi 18 rådgivere fordelt i 2 makkerskaber.

I Aalborg Kommune arbejder vi ud fra overskriften ”Et bæredygtigt børne- og familieområde, hvor er der tale om en social forpligtigende prioritering af samarbejdet om trivslen og hverdagslivet for børn og unge i udsatte positioner i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune er optaget af at sikre kvalitet på myndighedsområdet gennem en ambitiøs og visionær tilgang ift. børn, unge og familier med særlige behov. Vi arbejder i myndighedsområdet efter en strategi, hvor tidlig indsats i sagerne, tværfaglighed, tilgængelighed og mere dialog med familier, netværk og samarbejdsparter er nøgleord i forandringsprocessen. 

Vi har en forventning om, at vi arbejder tæt sammen med den unge og familien, samt i tæt samspil med de vigtige samarbejdspartnere og netværk, som er i den unges hverdag.

Fakta om Specialgruppen for Børn og Unge  

 • vi er forankret i Børne- og Familieafdelingen i Job- og Velfærdsforvaltningen, og er Aalborg Kommunes myndighedsafdeling vedrørende børn og unge med funktionsnedsættelser 
 • vi består af socialrådgivere, ergoterapeuter, assistenter, afdelingsledere og chef for området. Vi er ca. 51 ansatte. 
 • vores størrelse giver os gode muligheder for specialisering og fælles faglig udvikling, og vi vægter det tværfaglige samarbejde højt, såvel internt som eksternt 
 • vi er en arbejdsplads, der vægter medarbejderens faglig udvikling og læring 
 • vi lægger vægt på, at alle trives godt og får den nødvendige hjælp og støtte i arbejdet og i hverdagen 
 • vi vægter psykologisk tryghed, vil hinanden både fagligt og socialt  

 De væsentligste opgaver i vores i Ungegruppe er 

 • at yde råd og vejledning 
 • at udarbejde Screeninger, afdækninger og børnefaglige undersøgelser 
 • at sørge for inddragelse af den unge samt afholde og deltage i status- og netværksmøder 
 • at bevilge støtte jf. Barnets Lov § 14, §32, 36, §86 og §87 
 • at udarbejde Barnets plan og Ungeplaner jf. Barnets Lov § 91 
 • at koordinere indsatsen, så vores familier får en helhedsorienteret samt impowermentorienteret indsats 

Hos os får du 

 • et godt introforløb med mentorordning 
 • supervision
 • et højt fagligt miljø med engagerede kolleger 
 • muligheden for at skabe resultater for og sammen med udsatte, børn unge og deres familier 
 • mulighed for at udvikle og afprøve gode idéer i arbejdet med børn, unge og deres familier 
 • en meget varieret arbejdsdag - hvor to dage sjældent er ens 
 • en arbejdsplads, som har fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø 
 • kollegaer og ledere, som altid er parate til at hjælpe hinanden i et uformelt arbejdsmiljø 
 • flekstid og mulighed for hjemmearbejde 
 • høj grad af egen- og teamkompetence 
 • høj grad af frihed under tillid 
 • og ikke mindst en lækker kantine i et hus fuld af liv 

Vi garanterer, at vi tager rigtig godt imod dig, giver dig en grundig oplæring og sørger for at få dig godt integreret i Verdens Bedste Specialgruppe. 

Hvem er du? 

Vi forventer, at du fagligt: 

 • er uddannet socialrådgiver / socialformidler 
 • har erfaring med eller interesse for arbejdet med det specialiserede område med et mix af § 32 foranstaltninger og handicapkompenserende ydelser (Barnets Lov) 
 • har erfaring med eller mod på at tilegne dig erfaring med ICS-metoden og fagsystemer som DUBU 
 • har erfaring med eller mod på at arbejde med handicapkompenserende ydelser, behandle underretninger, udarbejde børnefaglige undersøgelser, udarbejde barnets- og den unges plan, samt følge op og afslutte forløb 
 • er god til at kommunikere både i tale og på skrift 

Vi forventer, at du personligt: 

 • udstråler energi og har en løsningsfokuseret tilgang til arbejdet 
 • har fokus på vores børn, unge og familiens ressourcer i stedet for deres begrænsninger 
 • formår at skabe gode relationer til vores børn, unge, deres familier og vores samarbejdspartnere 
 • kan arbejde selvstændigt og i makkerskabet, samt ønsker at indgå i tværfaglige samarbejder 
 • kan håndtere at have mange bolde i luften i en ofte uforudsigelig hverdag og kan agere roligt i pressede situationer 
 • er fleksibel og i stand til at hjælpe kollegerne ved behov 

Stillingerne er omfattet af lokal løn.  
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation.  

Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse. 

Kan du se dig selv hos os? 

Så send din ansøgning ved at trykke ”Send ansøgning” og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag i form af f.eks. ansøgning og cv i begrænset omfang. 
 
Ansøgningsfrist: torsdag den 15. august 2024
Udvælgelse af kandidater: fredag den 16. august 2024 

 Ansættelsessamtaler bliver gennemført tirsdag, torsdag og evt. fredag i uge 34 på adressen Sofiendalsvej 92a, 1. sal. 9200 Aalborg SV. Du vil kun blive indkaldt til 1 samtale på en af de pågældende dage

 Til samtalen vil du blive præsenteret for en case, hvor du får 15 min. til at forberede dig. Du skal derfor forvente at bruge en time i alt. 

 Har du brug for at vide mere om stillingen eller har du spørgsmål kan du ringe til: 

 • Afdelingsleder for Ungegruppen; Heidi Frydensberg på telefon 25 20 56 13 
 • Ungerådgiver samt Tillidsrepræsentant for DS: Stine Ravn Søby på telefon 22 57 68 34     

Forud for ansættelse, indhenter vi reference.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  Arbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning