Ny søgning

Socialrådgivere/socialformidlere til myndighedsområdet

– for udsatte børn og unge i Rebild Kommune

Pr. 1. januar 2024 trådte Barnets Lov i kraft, som grundlæggende betyder, at børnene får flere rettigheder. Barnets stemme får større betydning i sagsbehandlingen, og der kommer større fokus på inddragelse af barnet og dennes familie.

I forbindelse med ikrafttrædelse af Barnets Lov og et ændret mindset i sagsarbejdet, har vi brug for flere socialrådgivere, så vi fortsat kan sikre, at børnene og deres familier får den rette støtte til en bedre hverdag med øget trivsel.

Vi søger derfor socialrådgivere/socialformidlere til faste stillinger på 37 timer ugentligt.

Om familieafdelingen
Vores dygtige familieafdeling er den del af Center Familie og Handicap, der varetager opgaver relateret til hele myndighedsområdet for de 0-22-årige. Vi søger kolleger til den del af afdelingen, der hedder team tidlig indsats hvor dine primære arbejdsopgaver vil være:
 • At bidrage til den faglige udvikling og opkvalificering af arbejdet med børn/unge og deres familier.
 • Inddragelse af børn og unge.
 • Screening efter barnets lov § 18.
 • Afdækning efter barnets lov § 19.
 • Udarbejdelse af BHU
 • Iværksættelse af støttende indsatser.
 • Iværksættelse af handicapkompenserende ydelser.
 • Opfølgning på støttende indsatser samt handicapkompenserende ydelser.
 • Koordinering af den tværfaglige indsats for barnet.
 • At indgå i ”Fælles Indsats”, hvor du bliver en del af et tværfagligt team, der arbejder inddragende efter SOS-metoden.

Forventninger til dig
 • Er uddannet socialrådgiver/socialformidler.
 • Har erfaring med DUBU og ICS.
 • Har gerne erfaring med netværksinddragelse og SOS-metoden.
 • Er engageret, og har gode kommunikative evner i arbejdet med børn og unge samt deres familier.
 • Er ansvarlig og udviklingsorienteret.
 • Arbejder selvstændigt og struktureret.
 • Er fleksibel og kompromissøgende i det tværfaglige samarbejde.
 • Har en anerkendende tilgang til vores borgere, samarbejdspartnere og kollegaer.
 • Kan navigere i en travl hverdag med forskellige arbejdsopgaver.
 • Har et godt humør, og vil bidrage positivt ind i et godt arbejdsmiljø.
 • Har en sund og stærk psyke, som kan rumme de svære problemstillinger familiesager typisk indeholder.
 • Har kørekort og villig til at anvende egen bil.

Vi kan tilbyde
Rebild Kommunes Center Familie og Handicap er kendetegnet ved et stort engagement med høj faglighed, en stærk samarbejdskultur og en uformel omgangstone. Du bliver en del af en arbejdsplads, der er præget af godt arbejdsmiljø med højt til loftet. Du får engagerede og selvstændige kolleger, og en sagsstamme, der er på niveau med det anbefalede for området. Du vil blive en del af et stærkt fællesskab, hvor vi spiller hinanden bedre, og passer på hinanden, når det er nødvendigt. Du vil modtage ekstern supervision, grundig introduktion og mentoroplæring de første tre måneder af din ansættelse. Derudover vil du opleve en fleksibel arbejdsdag, hvor du tilrettelægger din egen kalender med mulighed for hjemmearbejde. Endvidere kan der være mulighed for at være en del af den sociale døgnvagt, der løser opgaver udenfor normal åbningstid.

Du kommer til at sidde fysisk tæt på vores nærmeste samarbejdspartnere herunder jobcenter og PPR. Den placering er vi rigtig glade for, da det letter vores tværfaglige samarbejde og gør at vi kender hinanden godt på tværs af fagområder. Du vil derudover samarbejde med vores udførerenhed om kontinuerligt at udvikle tilbud, der matcher borgernes behov for støtte.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.
Der vil inden ansættelse blive indhentet reference fra tidligere ansættelse samt straffeattest og børneattest.

Ansøgningsfrist
Onsdag den 21. august 2024 kl. 08.00.

Ansættelsessamtaler
Afholdes fredag den 23. august 2024 - Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Tiltrædelse forventes
Den 1. oktober 2024.

Rebild Kommunes hjemmeside kan du finde oplysninger om kommunen generelt og om Center Familie og Handicap. Du kan også læse om vores personalepolitik.

Har du spørgsmål
eller har du behov for mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte funktionsleder Susanne Kragh, telefon 99 88 94 64 / mail sukr@rebild.dk eller TR Marc Bøgh, telefon 20 62 61 58 / mail mabo@rebild.dk.

I ugerne 29,30 samt 31 afvikler funktionsleder samt TR ferie og du kan derfor i denne periode træffe projektkoordinator Sofie Bach telefon 99 88 77 97 /mail soba@rebild.dk

Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune

 Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning