Ny søgning

Socialrådgiver til Kriminalforsorgen i Frihed, KiF Kolding

Institution Odense og Sydøstjylland, KIF Kolding søger en faglig engageret socialrådgiver til et tidsbegrænset vikariat af 1 års varighed. Vikariat vil være i perioden 1. oktober 2024 (eller efter nærmere aftale) – 31. august 2025. Der er tale om en fuldtidsstilling.

Som socialrådgiver skal du indgå i et tæt samarbejde med afdelingens øvrige faggrupper og fungere som rådgiver/tilsynsførende for betinget dømte, behandlingsdømte, prøveløsladte og samfundstjenestedømte. Derudover udfærdiger vi personundersøgelser til brug for retten.

Kriminalforsorgens kerneopgave er fuldbyrdelse af straf og organiseringen er opbygget således, at arbejdsopgaverne varetages på tværs af Kriminalforsorgens institutioner med udgangspunkt i ”Opgaven i centrum” og med det formål at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

Klientarbejdet er baseret på en systematisk og evidensbaseret metode til afdækning af indsatsområder for tilsynsarbejdet.

Hvem er vi?

KiF Kolding er en arbejdsplads med ca. 35. medarbejdere fordelt på henholdsvis socialrådgivere og administrative medarbejdere samt 2 enhedsledere og 1 enhedschef. Vi sætter arbejdsmiljø og trivsel i højsæde og kan tilbyde en spændende og udfordrende hverdag, hvor vi vægter en faglighed og klienten i centrum. De primære arbejdsområder vil være at føre tilsyn med klienter fra kommunerne Tønder, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Vejle, Fredericia, Billund og Kolding kommune.

Arbejdspladsen er beliggende Domhusgade 24, indgang B, 6000 Kolding.

Vi søger en medarbejder, som:

 • Er uddannet socialrådgiver
 • Har stor interesse for det socialfaglige område og ønsker at arbejde med administrative
 • arbejdsopgaver inden for sagsbehandling
 • Bidrager til arbejdet i et team og har respekt for de fælles beslutninger
 • Er bevidst om at følge den ofte ændrede lovgivning
 • Trives med at være i dialog med klienter og ønsker at arbejde med deres
 • Problemstillinger via et struktureret og evidensbaseret tilsynsforløb
 • Har lyst og mod på uddannelse i at arbejde med de screenings- og udviklingsmetoder,
 • der anvendes i forhold til kriminalforsorgens klientel
 • Besidder evnen til at kommunikere klart og tydeligt – både i skrift og tale
 • Evner at arbejde inden for givne tidsfrister.
Vi ønsker os en medarbejder med følgende kompetencer og kvalifikationer:

 • Gerne erfaring med klientgruppen evt. fra psykiatri, Kriminalforsorg eller lignende
 • Der er struktureret og som selv kan strukturere sin hverdag
 • Lyst til at indgå og arbejde i teams, men samtidig også lyst til at arbejde 'alene' og
 • individuelt
 • Fleksibel både i forhold til arbejdsopgaver og arbejdstider
 • Hjælpsom og ønsker at give vores klienter en god service
 • Psykisk robust og forholder sig til arbejdet med kriminelle klienter.
 • Har kørekort til bil
 • IT-kendskab.
Vi tilbyder:

 • Stor medbestemmelse og frihed i arbejdstilrettelæggelsen
 • Gode, dygtige og engagerede kolleger
 • Et godt arbejdsmiljø med stor fokus på faglighed og trivsel
 • Et arbejdsområde som er i konstant udvikling og forandring
 • En spændende og varieret arbejdsdag samt et lærerigt arbejdsmiljø, hvor der er plads til
 • forskellighed
 • Oplæring fra kolleger, som kender området
 • Efteruddannelse i Kriminalforsorgens arbejdsmetoder.
Om os:

Institution Odense og Sydøstjylland er en del af Kriminalforsorgen Område Vest, og består af KiF Esbjerg, KiF Kolding, KiF Haderslev og IO Kolding og IO Odense, samt arresthusene i Sønderborg, Haderslev, Aabenraa, Kolding, Vejle og Odense.

Som udgangspunkt er kontorets åbningstider: mandag - onsdag 8.00-15.00, torsdag 8.00-17.00 og fredag 8.00-13.00. Arbejde på andre tidspunkter herunder weekend kan og vil forekomme i begrænset omfang i forbindelse med samfundstjenestekontroller.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og CO10 – fællesoverenskomsten samt organisationsaftale for socialrådgivere i staten. Aflønning sker på dit primære arbejdssted, som er KiF Kolding, men da vi lægger vægt på at kunne samarbejde på tværs af enhederne i institutionen må/kan arbejde på de andre enheder i institutionen påregnes.

Du søger stillingen ved at trykke på ”søg stillingen”.

Din ansøgning, dokumentation for uddannelse samt CV og andet relevant materiale uploades senest torsdag d. 18. juli 2024.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag d. 23. juli 2024.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du, såfremt du indkaldes til samtale, giver dit samtykke til at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Inden en eventuel ansættelse skal vi have modtaget dokumentation for dit CV, f.eks. ansættelsesbeviser og eksamensbeviser. Hvis du indkaldes til samtale, skal du medbringe

originalt eksamensbevis for den ansættelsesgivende uddannelse sammen med identifikation, f.eks. pas eller kørekort, samt en reference som må kontaktes i tilfælde af din ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Enhedsleder Karina Pallisgaard på tlf. nr. 7255 7232 eller Enhedschef Kenneth Toft på tlf. nr. 7255 7355

Du kan læse mere om Kriminalforsorgen på www.kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, til at søge den ledige stilling.Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning