Ny søgning

Børne- og Ungerådgivere til BBU Nørrebro-Bispebjerg - Nørrefælled-Lundehus

Børne- og Ungerådgivere, som skal være med til at praktisere god og løbende inddragelse af børn, unge og deres familier og netværk - kunne det være dig?

I Borgercenter Børn og Unge, Nørrebro-Bispebjerg, ønsker vi at skabe bedre muligheder for kontinuitet i sagsbehandlingen fx ved makkerskaber omkring konkrete sager, og hermed øge kontakt til og tilgængelighed for borgerne. Endvidere er vi optagede af, hvordan vi udvikler vores praksis omkring børne- og ungeinddragelse. Du vil således skulle bidrage med din viden og erfaring, så vi sammen kan udvikle vores praksis indenfor Barnets Lov.

Lidt om os
Vi er otte afdelinger, hvor de fem afdelinger er distrikter, som er geografisk lagt omkring to folkeskoler. Det er i et distrikt, hvor du som børne- og ungerådgiver tilknyttes. Du vil her være i tæt samarbejde med øvrige børne- og ungerådgivere, samt daginstitutionssocialrådgiver, skolesocialrådgiver, skolefamiliekonsulent og fremskudt familiebehandler. Derudover har vi afdelingen, Styrket Modtagelse, som er enhedens ”indgang”, samt afdelingerne, Familiehus og Kontaktperson & Forebyggelse. Hver afdeling har en afdelingsleder og én til tre teamledere tilknyttet.

Vi arbejder med udgangspunkt i ICS (Integrated Children’s System) og ud fra en løsningsfokuseret tilgang. Vi samarbejder med skolerne, klubberne, institutionerne, helhedsplanerne, de frivillige organisationer, borgerens netværk, naboer, og alle andre, som kan og vil være med til at skabe en forandring for udsatte børn og unge.

Vi er en tværfaglig og ambitiøs afdeling med høj faglighed, som er optaget af, hvordan vi gør hinanden dygtigere, og hvordan vi sammen skaber de bedste og mest holdbare forandringer for og med vores borgere. Vi har fokus på og prioriterer udvikling, trivsel og arbejdsfællesskaber.

Vi søger kollegaer, der

 • er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller lignende
 • har særlig fokus på inddragelse af barnet, den unge og familiens netværk samt civilsamfundet i opgaveløsningen
 • medvirker til øget tværfaglighed og samarbejde både internt og eksternt
 • medvirker til at udvikle en positiv og konstruktiv kultur på arbejdspladsen samt et sundt og sikkert arbejdsmiljø
 • kan planlægge og strukturere sit arbejde i et meget fleksibelt arbejdsmiljø
 • kan bevare overblikket og handle konstruktivt i pressede situationer og kan håndtere at planer må ændres, når dagen ender anderledes, end forventet
Vi tilbyder

 • Et arbejde med høj grad af indflydelse og medansvar
 • Vi har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til arbejdet, hvilket vi forventer du knytter an til
 • Et arbejdsfællesskab, som bygger på sparring, indflydelse og udvikling
 • En arbejdsplads i en historisk bygning, med bl.a. en lækker kantineordning, personaleforening, mulighed for motion i arbejdstiden etc.
 • Et godt socialt og humoristisk arbejdsmiljø
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er fuldtidsstillinger med ansættelse fra 1. august 2024 eller snarest derefter.

Ansættelserne er i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.

Vi indhenter udvidet børne- og straffeattest samt udvidede referencer som led i ansættelsesprocessen.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingerne eller vores arbejdsplads, så kan du kontakte afdelingsleder Stine Nielsen på 2673 4024 eller teamleder Gitte Willer på 5173 4498.

Borgercenter Børn og Unge, Nørrebro-Bispebjerg ligger på Kapelvej, 2200 København, i en historisk bygning Sankt Joseph tæt på Søerne, Metro og bus.

For yderligere oplysninger om vores arbejdsplads klik på dette link: https://www.video.kk.dk/video/75740808/rekrutteringsvideo-bbu

Ansøgningen skal være på ca. én side, og CV samt eksamenspapirer vedlægges.

Vi glæder os til at møde dig!

Søg via linket senest mandag den 24. juni 2024

Om Borgercenter Børn og Unge, BBU
Borgercenter Børn og Unge (BBU) understøtter børn, unge og deres familier i vanskelige perioder af deres liv. Vi modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier, med behov for støtte, selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende tilbud som fx gadeplansarbejde. BBU samarbejder med skoler og institutioner og arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Det er vores opgave at understøtte en barndom med trivsel og tryghed, at forebygge omsorgssvigt og at give udsatte børn og unge et godt fundament for voksenlivet.

Se mere om vores arbejde, og hvordan vi hver dag gør en forskel på www.socialjob.kk.dk.Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke