Ny søgning

Børne- og ungerådgiver til Borgercenter Børn og Unge Amager

Brænder du for myndighedsarbejdet med unge og deres familier? Og har du lyst til at være en del af en velfungerende afdeling, hvor høj faglighed, godt kollegaskab og implementering af medstyrende teams med sparring og makkerskaber er en del af arbejdet?

Kan du sige ja til ovenstående, skal du læse videre her.

Borgercenter Børn og Unge Amager (BBU Amager) har, i forbindelse med implementeringen af Barnets Lov, gennemgået en justering af organisationen. Formålet med justeringen er at skabe kontinuitet i sagsbehandlingen, så den unge og familien møder én gennemgående børne- og ungerådgiver fra parthøringsfasen og til sagen afsluttes.

Ydermere er der etableret medstyrende teams i afdelingen. Tanken er, at du som børne- og ungerådgiver, ikke oplever at stå alene med komplekse ungesager, men at du indgår i makkerskaber omkring sagerne. Derudover vil det medstyrende team bidrage til tæt sagssparring, videndeling og udvikling af den enkeltes socialfaglige rygsæk.

Stillingen
Du får tildelt en fast sagsstamme på ca. 25 sager, hvor du arbejder med alle sagsfaserne i sagen. Stillingen er med opstart pr. 1. august 2024.

Ungeliv: 13-23 år
Som børne- og ungerådgiver vil du arbejde med indsatser for de unge i både forebyggelses- og anbringelsessporet, hvor fokus er på at skabe progression og stabilitet for den unge uanset indsatsniveau. Målet for de unge vil være det selvstændige unge-/voksenliv, og fokus vil derfor være på overgangen fra skoleliv til unge-/voksenliv herunder beskæftigelse, uddannelse, indsatser i Borgercenter Voksne og evt. videre foranstaltninger for eksempel i form af efterværn eller §107/§108.

Om dig
Du har en uddannelsesbaggrund som socialrådgiver/socialformidler eller lignende. Det er en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med myndighedsarbejdet på børne- og/eller ungeområdet, og hvis du har erfaringer med at arbejde med SOS og/eller ICS-metoden. Du skal være i stand til at arbejde systematisk og struktureret samt kunne holde hovedet koldt i en hverdag, som veksler mellem forudsigelighed og deadlines samt uforudsigelige opgaver.

Du skal kunne se dig selv som facilitator for forandring for familierne, og du skal besidde mod til at påtage dig myndighedsrollen. Funktionen kræver, at du er i stand til at arbejde selvstændigt og have ansvar for egne sager samtidig med, at du er i stand til at indgå i tæt samarbejde med dine nærmeste kollegaer i gruppen.

Vi lægger vægt på, at du har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til arbejdet, at du er udviklingsorienteret, og at du har lyst til at arbejde i en organisation under løbende forandring. Du skal være nysgerrig og kunne tænke kreativt og utraditionelt omkring løsningerne for børnene/de unge og deres familier. Du skal turde stille krav og være insisterende samtidig med, at du skal inddrage de børn, unge og familier, som du samarbejder med.

Hvad kan vi tilbyde?

  • At være en del af en spændende implementeringsproces af Barnets Lov
  • En enestående mulighed for at bidrage til udviklingen af det faglige arbejde på ungeområdet i en ambitiøs organisation
  • En spændende arbejdsplads med stor fleksibilitet og frihedsgrad i tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver
  • God faglig sparring med kollegaer, tæt og nærværende ledelse samt supervision
  • Arbejde i et medstyrende team i makkerskaber omkring sagerne
  • En arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og plads til godt humør
Lidt mere om os
BBU Amager har ca. 200 medarbejdere, som tværfagligt løser opgaver indenfor administration, sagsbehandling, støtteforanstaltninger og rådgivning. Vi har mange forskellige funktioner i vores hus – blandt andet familiebehandlere, psykologer, kontaktpersoner, skole- og daginstitutionssocialrådgivere, netværkskonsulenter m.fl., og herudover har vi også en familierådgivning tilknyttet. For alle grupperne i enheden er der et tæt samarbejde såvel internt i grupperne som på tværs af grupperne.

Vi har et rigtig godt arbejdsklima med fokus på faglig udvikling og har et godt socialt sammenhold i enheden med vægt på god sparring og godt humør.

Vi har til huse på Lyongade, hvor vi har indrettet os med åbne kontormiljøer dvs. i åbne kontorfællesskaber med 7-8 kolleger.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Stillingen er fuldtidsstilling på 37 timer om ugen, med opstart den 1. august 2024.

Ansættelse kan først finde sted, når der er indhentet udvidet straffe- og børneattest.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du henvende dig til teamleder Camilla Brandt på 2447 0959.

Søg via linket senest mandag den 24. juni 2024

Om Borgercenter Børn og Unge, BBU
Borgercenter Børn og Unge (BBU) understøtter børn, unge og deres familier i vanskelige perioder af deres liv. Vi modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier, med behov for støtte, selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende tilbud som fx gadeplansarbejde. BBU samarbejder med skoler og institutioner og arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Det er vores opgave at understøtte en barndom med trivsel og tryghed, at forebygge omsorgssvigt og at give udsatte børn og unge et godt fundament for voksenlivet.

Se mere om vores arbejde, og hvordan vi hver dag gør en forskel på www.socialjob.kk.dkFuldtid


Ansøg her

Retur til søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke