Ny søgning

Barselsvikariat som jobcenterrådgiver indenfor ressourceforløb i Job- og Aktivhuset

Ønsker du at arbejde helhedsorienteret ved at hjælpe ledige borgere med komplekse udfordringer tilbage til arbejdsmarkedet? Kan du lide at have en koordinerende rolle i forhold til de nødvendige jobrettede og understøttende indsatser? Så er denne stilling måske lige noget for dig. 

Vi tilbyder et barselsvikariat på 37 t/ugen med tiltrædelse 1. august 2024

Vores pejlemærke er Job- og Uddannelsesafdelingens vision om at være Danmarks mest værdiskabende beskæftigelsesindsats for virksomheder og borgere.

Vi tilbyder et job hvor tæt samarbejde med dine kolleger i andre afdelinger samt med eksterne samarbejdspartnere, er en forudsætning for at kunne lykkes. Det er et job, der kræver, at du kan arbejde helt tæt sammen med borgere i komplekse og sårbare livsforløb, og som en afgørende del af dette, skal du kunne arbejde empowermentorienteret med job eller uddannelse for øje.

Derudover kræver jobbet sikre kompetencer i forhold til både at kunne arbejde selvstændigt og tværgående med opgaveløsningen, samtidigt med, at du skal kunne arbejde struktureret for at kunne understøtte løbende udvikling for alle de ledige, der er tilknyttet dig.

Dine opgaver vil være: 

 • at holde fokus på, at borgerne opnår selvforsørgelse via hel eller delvis tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • at afholde samtaler med borgerne med afsæt i jobmål, CV, konkrete job og plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, herunder løbende skriftlig dokumentation.
 • at koordinere jobrettede og understøttende indsatser, så disse tilrettelægges indenfor ressourceforløbets tidsmæssige ramme.
 • at udrede borgere til et andet forsørgelsesgrundlag via brug af rehabiliteringsplanens forberedende del. 

Vi ser gerne, at du

 • har erfaring med og/eller interesse for at arbejde med beskæftigelsesindsatsen, herunder med målgruppen af borgere der er i et ressourceforløb.
 • er uddannet enten socialrådgiver eller socialformidler.
 • er stærk i din skriftlighed og kan dokumentere borgernes progression og udvikling i et beskæftigelsesrettet perspektiv.
 • ønsker at udvikle dig fagligt og reflektere over egen praksis i fællesskab med dine kolleger og ledelse.
 • ser muligheder frem for begrænsninger og er god til at motivere og vejlede andre.
 • har flair og interesse for både den administrative del af arbejdet og anvendelsen af IT som understøttende redskab for at løse kerneopgaven.
 • er initiativrig, handlekraftig, energisk og tør være kreativ i din tilgang til opgaveløsning inden for de givne rammer.
 • har kørekort til personbil og egen bil til rådighed, når de fælles biler ikke er ledige.

Om os

I Job- og Aktivhuset støtter vi borgerne i at bringe deres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet, og vi tror på at livskvalitet sker gennem deltagelse i de fællesskaber som arbejdsmarkedet tilbyder. 

Vi er et fagligt stærkt hus, hvor alle brænder for opgaven med at bringe de ledige, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, ud i job eller i uddannelse. Der vil være tale om et afvekslende og spændende arbejde, hvor omstillingsparathed er en nødvendighed. Vi har fokus på effekter og resultater, sammen med et stærkt fokus på det enkelte menneskes ressourcer og potentialer ift. at komme i job og/eller uddannelse.

I Job- og Aktivhuset er vi ca. 130 medarbejdere, og vi administrerer lovområderne inden for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, handicapkompenserende ordninger samt løntilskud til førtidspensionister. 

Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og HK/DS.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte afdelingsleder Eline Kærgaard på tlf. 2281 7855 eller på mail: ek-jobcenter@aalborg.dk. Ansøgningsfristen er den 4. juni 2024, og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 13. juni 2024.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

I Aalborg Kommune tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi, og vi bruger det potentiale, der ligger i forskelligheden til at løse vores kerneopgave endnu bedre. Vi behandler alle vores medarbejdere ligeværdigt, og opfordrer alle til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold. 

Vores arbejdsplads – kom med på en fantastisk rejse  
Som medarbejder i Aalborg Kommune bliver du en del af et stærkt fællesskab, der tæller 16.000 kollegaer og som hver dag udvikler sig sammen for at skabe de bedste resultater for borgere, virksomheder og foreninger.    

Vores kommune – i rivende udvikling  
Aalborg vokser hvert år med flere end 1000 nye indbyggere og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.  Arbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning