Ny søgning

Socialfaglig og myndighedsstærk kollega søges til Råd og Indsats

Engageret, socialfaglig og myndighedsstærk kollega, søges til Råd og Indsats i Gladsax.

Vil du være med til at gøre en forskel for vores mest udsatte borgere, og er du samtidig godt myndighedsfagligt funderet indenfor socialområdet? Så er du måske vores kommende kollega.

Lidt om os:
Råd og Indsats er det team i Gladsaxe kommune, der hjælper vores socialt udsatte borgere, oftest i akutte situationer. Vi udfører primært opgaver tilknyttet Servicelovens §§ 12, 80, 85a, 99, 109 og 110, herunder myndighedsindsats for borger på herberg og krisecenter og 85a, opsøgende besøg i forbindelse med bekymringshenvendelser, støttekontaktperson indsats, CTI/ ICM-indsats i forlængelse af ophold på herberg mm. Der er derfor tale om både myndighed og udfører opgaver, og dermed en variation af udekørende og mere administrative opgaver.

De borgere der er vores målgruppe, har en varieret kompleksitet af udfordringer/ behov for tværfaglig indsats. Vores indsatser er derfor oftest koordinerende, afklarende, stabiliserende og midlertidige.

Spændfeltet i vores opgaveløsning er både meget bredt og varieret, hvilket hver dag stiller krav til vores faglige kunnen.

Organisatorisk er Råd og Indsats samorganiseret med Gladsaxe Kommunens Akut Boligformidling og vi er samlet et team på 12 medarbejdere med forskellige fagligheder. Vi er en del af Psykiatri og Handicap.

Vi har i Råd og Indsats tætte samarbejdsrelationer til kommunens øvrige tilbud herunder; beskæftigelsesområdet, øvrig voksenmyndighed og udfører, væresteder mv.

Vi søger en kollega som tager del i den daglige drift og alle arbejdsopgaverne, men som har et særligt blik for at kvalificere myndighedsarbejdet i et team, hvor der er flere forskellige fagligheder repræsenteret.

Om dig:
 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant baggrund.
 • Har en stærk myndighedsprofil og kan være med til at sætte baren højt for den faglige kvalitet i myndighedsarbejdet.
 • Er opsøgende på ny viden/lovgivning, kan udarbejde ankesager, lave revision.
 • Sikre implementering af ny lovgivning/viden i teamet, og understøtte kompetenceudvikling.
 • Har erfaring med udsatte borgere, og trives med at arbejde relationelt og koordinerende. Samt at møde den enkelte borger i hver deres særlige livssituation.
 • Trives i en hverdag hvor ikke 2 dage er ens, og hvor der ofte er mange bolde i luften som skal gribes.
 • Har gode samarbejdsevner og kan arbejde tværfagligt og på tværs af sektorer.
 • Tager medansvar for, at vi har et godt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder dig:
 • Et job med dedikerede kollegaer som alle drives af at understøtte borgere i komme godt videre fra en svær livssituation.
 • En organisation som har fokus på faglig kvalitet, i samspil med gode og pragmatiske løsninger til gavn for borgerne.
 • Et afvekslende job med en høj grad af frihed til at planlægge din arbejdsdag.

Yderligere oplysninger:
For evt. spørgsmål til stillingen, kan du kontakte leder Jannie Olsen på telefon 20 30 69 57 fra uge 30.

Frist:
Ansøgningsfrist den 21. august. Samtaler afholdes den 26. august.

Stillingen er på fuldtid.

Tiltrædelse 1. oktober.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn/identitet, seksualitet, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning