Ny søgning

Socialrådgivere til anbringelsesteamet i Familieafdelingen

Genopslag: Socialrådgivere til anbringelsesteamet i Familieafdelingen i Gladsaxe

Familieafdelingen i Gladsaxe søger børne- og ungerådgivere til faste stillinger 37 timer ugentligt i vores anbringelsesteam.

Anbringelsesteamet består af 4 familieplejekonsulenter og 7 rådgivere, hvoraf du kan blive den ene. Det er et team med mange års erfaring og en bred vifte af viden.

Anbringelsesteamets opgaver er følgende
 • Føre tilsyn med anbragte børn og unge som er anbragt i plejefamilie, opholdssted, døgninstitution eller hybeltilbud
 • Udarbejde handleplaner på anbringelsen
 • Lave opfølgning på anbringelsen
 • Udarbejde samværsplaner
 • Samarbejde med biologisk familien og evt. andre professionelle fra f.eks. anbringelsessted, dagtilbud eller skole.
I anbringelsesteamet har vi et samarbejde med DAV (De anbragtes vilkår), da vi ønsker at forbedre kvaliteten i vores arbejde med anbragte børn og deres anbringelsessteder. Det betyder blandt andet, at vi har særlig fokus på bevidning af anbragte børn/unges liv, og at vi er bevidste om, at målene i handleplanen skal give mening for barnet.

Vi er en familieafdeling, der er stolte af at have mange stabile, fagligt dygtige og erfarne rådgivere. Vi vægter, at der i en travl hverdag både er plads til at være social og omsorgsfulde over for hinanden. Familieafdelingen er også en arbejdsplads med rum til at udvikle sig fagligt og personligt, og der er en høj grad af trivsel blandt medarbejderne og ledere.

Vi lægger vægt på, at vores nye kollega får så god en start som muligt, og derfor tilrettelægger vi et introforløb for nye medarbejder, der tager udgangspunkt i, hvilken erfaring du har, og du tilknyttes også en mentor, som du kan følge og sparre med i den første tid.

Samarbejdet med vores familier er netop centralt. Derfor anvender vi metoden FIT (Feedback Informed Treatment) i alle vores møder, netværksmøder og samtaler med familier, børn og unge. FIT er med til at sikre os, at de samtaler vi har og det vi igangsætter, faktisk er hjælpsomt for vores familier, samt at vi kan følge med i udviklingen.

Herunder kan du se én af vores rådgivere fortælle om, hvor stor betydning brugen af FIT i myndighedsarbejdet har fået i en Social Talk:

https://socialtalksonline.dk/video/feedback-som-omdrejningspunkt-for-udvikling-hos-saarbare-familier/

Afdelingen består på nuværende tidspunkt af ca. 55 rådgivere, 4 familieplejekonsulenter samt 6 i ledelsesgruppen. Som ansat i Familieafdelingen vil du komme til at indgå i kommunens samlede indsats for børn, unge og deres familier. Familieafdelingen ligger under Familie og Rådgivning og er forankret i Børne og Kulturforvaltningen.

Vi lægger vægt på at du
 • er initiativrig, ansvarsbevidst og har en særlig interesse og engagement inden for børneområdet
 • kan arbejde struktureret
 • har gode samarbejdsevner og har erfaring med det tværfaglige samarbejde
 • arbejder struktureret i en travl hverdag, hvor der stilles store krav til selvstændighed, koordinering, engagement og fleksibilitet
 • er stærk til det juridiske.
 • er dygtig til at formidle - såvel mundtligt som skriftligt
 • er psykisk robust og kan stå i kompliceret problemstillinger
 • kan håndtere svingende arbejdsbelastninger og kan bede om hjælp i tilstrækkelig god tid til, at dine kollegaer og ledelsen har mulighed for at støtte dig

Det kan vi tilbyde dig
 • Løbende ekstern supervision
 • Fleksibel arbejdstid
 • Grundig oplæring, introduktion, undervisning og FIT-konsultation
 • Mulighed for løbende faglig opkvalificering i form af kurser og temadage

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst

Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. oktober 2024 gerne før.

Ansættelsesforløbet
Har du lyst til at vide mere om stillingen er du velkommen til at ringe til Teamleder Mette Hansen telefon 21 13 81 73 (ferie uge 29, 30, 31 og 32) eller rådgiver Marie Larsen telefon 20 44 79 07 (ferie uge 29, 30 og 32)

Ansøgningsfrist
20. august 2024 kl. 23:59

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler onsdag den 28. august 2024.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn/identitet, seksualitet, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning