Ny søgning

Har du lyst og mod til at medvirke i udviklingen af et lille psykiatrisk sengeafsnit, så har du pr. 1 september mulighed for en fast 30 timers stilling som Socialrådgiver på S8 Akut, AUH Psykiatrien.

Hvem er vi

Vi er et skærmet sengeafsnit for voksne med psykoselidelser, og er fornyelig flyttet i nye lokaler, hvor vi fra 1 september bliver reduceret til et afsnit med 13 stuer. Det giver anledning til, at vi vil udforske egen struktur og arbejdsgange, og med forankring i god psykiatrisk tværfaglig behandling skabe et godt miljø for både patienter og personale. En proces vi glæder os til, og som vi håber du kan se dig selv, som en del af.

 

Som medarbejder på S8 Akut bliver du en del af et dygtigt og dedikeret tværfagligt team bestående af læger, psykolog, sygeplejersker, assistenter, pædagoger, fys- og ergoterapeuter og sekretær.  Der arbejdes systematisk med viden, indsatser, handlemuligheder, med fokus på at se muligheder i stedet for begrænsninger. Vi har et stort fokus på non-farmakologiske tiltag, og forsøger at udvikle og etablere et behandlingsmiljø, der kan bidrage til nedbringelse af tvang. 

 

Vi vægter humor, godt arbejdsmiljø, respekt for hinanden og ordentlig kommunikation. Vi bruger hinandens faglige baggrund og erfaringer til at løse mulige udfordringer i afsnittet.

 

Patientgruppen er kendetegnet ved ofte at have høj kompleksitet af sociale- og psykiatriske problematikker, som kræver, at man som socialrådgiver har interesse og flair for det daglige tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde i en ofte travl hverdag med mangeartede arbejdsopgaver. 

En del af vores patienter lever kaotiske liv præget af misbrug og periodisk hjemløshed, flere med anden etnisk baggrund end dansk. 

 

Typiske arbejdsopgaver vil være:

- Medvirke til samt sikre opmærksomhed på udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i forbindelse med særligt komplicerede sociale forhold.

 

Deltage i daglig forstuegang med lægerne og bidrage med viden omkring socialindsatser og lovgivning ift de enkelte patienter og på mere generelt plan

 

- Foretage socialscreening ift. patienternes økonomi og forsørgelsesgrundlag, boligforhold, støttebehov, familiære forhold (evt. underretninger) og støtte og motivere patienten i processen med at få iværksat relevant social indsats.

 

Udarbejdelse af ansøgninger om socialpsykiatrisk støtte. F.eks. mestringsvejleder, botilbud, udskrivningsmentor, forsørgelse, bolig.

 

Yde råd og vejledning om diverse sociale indsatser og forhold, både til patienter og kolleger. 

 

Tæt samarbejde med de kommunale samarbejdspartnere, som er eller skal tilknyttet patienten

 

For yderligere information om at være medarbejder i Region Midtjylland
 Til nyansatte - Medarbejder.rm.dk

 

Vi søger dig, som 

 

  • Har flere års bred socialrådgiverfaglig erfaring og er vant til at arbejde med borgere med svære psykiatriske problemstillinger- myndighedserfaring vil blive vægtet højt
  • Da langt størstedelen af vores patienter er bosiddende i Aarhus Kommune, vil det være en stor fordel af have kendskab til kommunes organisering
  • Har gode samarbejds– og koordineringsevner, da det er afgørende i en akut psykiatrisk sengeafsnit med mange interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Er fortrolig med rollen med at planlægge og være mødeleder ved større netværksmøder
  • Gode kommunikative egenskaber i både skrift og i tale, samt evne til at møde patienten på deres præmisser
  • Er god til at arbejde selvstændigt, og strukturere en arbejdsdag, som ofte er uforudsigelig og kan ændre karakter ift. det planlagte.
  • Trives som monofaglig socialrådgiver i dagligdagen på sengeafsnittet, men med fast sparring med de 4 andre socialrådgivere ansat i AFP sengeafsnit og klinik. Der er ekstern supervision hver 6. uge.
  • Mestrer at agere i krydsfeltet mellem faglige forventninger fra patienter og pårørende, interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Er i stand til at holde hovedet koldt og ikke lader sig slå ud, når patientforløbene ikke altid forløber som planlagt


Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

 

Har du lyst til at gøre en forskel for vores patienter og være en del af en god faglig personalegruppe – så send en ansøgning.

Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Inge Okkels inge.okkels@psykiatrien.rm.dk / 51824403, souschef Line Due Larsen linlarse@rm.dk / 30435957 eller nuværende socialrådgiver Lene Steffensen lenestef@rm.dk / 21309273

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest d. 4. august 2024. 

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 7. august 2024

 

 

 

 

 

I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside :  Klik her for at se hjemmesiden


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.Arbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning