Ny søgning

Visitationskonsulent i Borgercenter Handicap

Vil du være med til noget vigtigt og meningsfuldt? Så søg stillingen som visitationskonsulent i Borgercenter Handicap.

Når voksne med en varig funktionsnedsættelse får tilbudt et bo- eller dagtilbud, skal vi sikre, at de får de rette tilbud. Vil du bruge din socialfaglige viden til at sikre, at vi laver det rigtige match?

Så er du måske den visitationskonsulent, vi søger.

Om os
Borgercenter Handicaps kerneopgave er at understøtte og skabe forudsætninger for, at københavnere med handicap kan udfolde deres potentiale for livskvalitet og mestring af eget liv.

Voksenområdets målgruppe er borgere mellem 26-65 år med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Vi træffer afgørelser inden for Servicelovens voksenbestemmelser og vejleder og koordinerer bredt indenfor hele den sociale lovgivning.

Vi er ca. 50 medarbejdere i området fordelt på fire målgruppeteams og et konsulentteam.

Om din rolle
Som visitationskonsulent indgår du i konsulentteamet. Konsulentteamet løser bl.a. opgaver omkring matchning, visitering og forhandling af kontrakter på tilbud efter servicelovens §§ 103-104, §§ 107-108 og almenboliglovens § 105. Ligesom konsulentteamet løser en række opgaver, der understøtter styring af kapacitet og økonomi på området.

”Jeg synes det er et spændende og lærerigt job. Du lærer hele tiden nyt. Der er en masse dynamiske og fagligt udfordrende opgaver i stillingen”, siger afgående medarbejder, der går på pension.

Du vil særligt have fokus på matchning og visitering til eksterne køb af pladser. Du vil således få en central rolle i samarbejdet med botilbud og sagsbehandlerne omkring den enkelte borger. Du vil ligeledes skulle indgå i bl.a. visitationsudvalg, bestillings-/købsgruppe og prognosemøder.

Dine primære arbejdsopgaver

 • Matchning og visitering af borgere til relevante tilbud
 • Sparring med sagsbehandlere
 • Råd og vejledning til samarbejdspartnere
 • Indgå i et samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere, såvel internt som eksternt
 • Løbende at holde dig ajour med lovgivning, målgrupperne og botilbudsområdet
Vi tilbyder

 • Et spændende og meningsfuldt job med en stor kontaktflade
 • Engagerede ledere og dygtige kolleger
 • En fleksibel hverdag med stor mulighed for selv at planlægge din hverdag
 • Fokus på høj faglighed, systematik og samarbejde
 • Et miljø, hvor der er opmærksomhed på trivsel og på godt socialt samvær
 • Fleksibel arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde
”Borgercenter Handicap og Voksenområdet er en arbejdsplads med højt til loftet. Der er rigtig gode kolleger og det er en arbejdsplads med stor fleksibilitet”, udtaler medarbejder i Voksenområdet.

Vi forventer, at du

 • er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har en lignende faglighed
 • kan overskue dine arbejdsopgaver i en omskiftelig, og til tider hektisk, hverdag med mange bolde i luften
 • har kendskab til voksenudredningsmetoden og recovery
 • har lyst til at indgå i diverse samarbejder
 • har bredt kendskab til botilbudsområdet
 • er struktureret i din opgaveløsning
 • har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt, da du får en stor kontaktflade med mange forskellige samarbejdspartnere
 • bidrager til et godt arbejdsfællesskab og arbejdsmiljø
Ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer om ugen og ligger primært i dagtimerne i hverdagene, dog med flekstidsordning.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2024.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Søren Ethelberg på 2041 5877 eller visitationskonsulent Heide Holm på 3068 455.

Søg via linket senest fredag den 16. august 2024
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 33.

Om Borgercenter Handicap (BCH)
Borgercenter Handicaps kerneopgave er at understøtte og skabe forudsætninger for, at københavnere med handicap kan udfolde deres potentiale for livskvalitet og mestring af eget liv. Som medarbejder i Borgercenter Handicap bliver du en del af et udviklende og stærkt fagligt fællesskab, hvor vi står sammen om at gøre en forskel for andre. Læs mere om os på Handicap | Socialjob (kk.dk)Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning