Ny søgning

Er du vores nye socialrådgiverkollega i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense?

Vi søger 2 socialrådgiver til faste 37 timers stillinger i vores ambulatorium, gerne med start 1. september eller når muligt. Der vil være mulighed for deltidsansættelse efter konkret aftale.

Stillingerne vil primært været forankret i Affektivt team, hvor vi udreder og behandler børn og unge (7-17 år), der har affektive lidelser som angst, depression, OCD og personlighedsforstyrrelser, samt børn og unge med selvmordstanker og selvskade. Vi er et stort tværfagligt team, der arbejder sammen om de forskellige sager. Du vil herudover være en del af en fagligt dygtig og engageret socialrådgivergruppe – det daglige arbejde er dog meget selvstændigt. Der vil være mulighed for at opsøge sparring ved kollegaer i Affektivt team eller i socialrådgivergruppen.

Børne- og ungdomspsykiatrien er i gang med en udviklingsproces med baggrund i 10-årsplan for psykiatrien. Der forventes derfor at være gode muligheder for udvikling i stillingen, hvor der på sigt bliver endnu mere fokus på de tværsektorielle overgange og den tidlige indsats.

Socialrådgivernes kerneopgaver i ambulatoriet er:

 • Koordinering af den sundhedsfaglige og socialfaglige indsats
 • Hjælpe til at sikre de gode overgange mellem vores afdeling og primærsystemet
 • Udarbejde anamneser med fokus på både socialfaglige problematikker i familien samt barnets/den unges symptombillede
 • Deltage i konferencer, supervision, personalemøder samt faggruppemøder
 • Deltagelse i tværfagligt samt tværsektorielt samarbejde, såvel internt som eksternt
 • Opsummere diverse sagsakter til videre brug
 • Arrangere og afholde netværksmøder med diverse samarbejdspartnere
 • Arbejde bredt med socialfaglig lovgivning, samt hjælpe kollegaer med at arbejde inden for den gældende lovgivning
 • Kvalitetsudvikle det socialfaglige område
 • Deltage i psykoedukations- og pårørendeundervisning samt undervisning af kollegaer
Dine kvalifikationer:

 • Gerne har psykiatrisk erfaring
 • Erfaring i arbejdet med børne- og ungesager i kommunalt regi
 • Være ajour med hensyn til relevante lovområder. Herunder indgående kendskab til Serviceloven og Barnets lov
 • Ønsker og søger det gode samarbejde
 • Er stabil, fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • Trives i en omskiftelig hverdag med skiftende arbejdsopgaver
 • Kan arbejde selvstændigt samt prioritere i opgavernes vigtighed, når dette er nødvendigt
 • Gode evner inden for kommunikation og formidling (såvel mundtlig som skriftlig)
Vi tilbyder:

 • Tværfagligt samarbejde med engagerede kollegaer
 • God introduktion med mentorordning
 • Særlig fokus på at skærpe den socialfaglige profil i vores afdeling
 • Teamopbakning, faglig sparring og opbakning fra kollegaer
 • Monofaglige møder, konferencer samt ekstern supervision
 • Mulighed for opkvalificerende kurser i forhold i kerneopgaverne
 • Et afvekslende job
 • Flextid og mulighed for hjemmearbejde efter nærmere aftale
Vil du vide mere:

For uddybende oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Tina Bech, 24676497 (ferie i uge 31+32)

Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfrist er: søndag d. 18.08.24 - Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag uge 35Arbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning