Ny søgning

Sundhedsfaglig samtalemedarbejder søges til Center for Pårørende, Team Børn, Psykiatrien, Region Nordjylland

Center for Pårørende, Team Børn søger pr. 1. oktober 2024 en samtalemedarbejder til en fast fuldtidsstilling.

Stillingen som samtalemedarbejder henvender sig til personer med en sundheds og –socialfaglig uddannelse. Stillingen kan således søges af sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, psykologer o.l.
Vi modtager gerne en ansøgning, hvor ansøger forholder sig til, hvordan ansøgers kvalifikationer, kompetencer og erfaringer kan anvendes i arbejdet i Center for Pårørende.

Baggrundsviden om Center for Pårørende
Psykiatrien i Region Nordjylland har fokus på at udvikle og konsolidere en systematisk og helhedsorienteret tilgang til patient- og pårørendeinvolvering. I Center for Pårørende tilbyder vi recovery-støttende samtaleforløb, hvor personer, der lever med en psykisk sygdom, har mulighed for at inddrage deres familie, pårørende og støttende netværkspersoner som en del af et sammenhængende behandlingsforløb.
I Center for Pårørende er vi aktuelt to psykologer, en socialrådgiver, en lærer, en administrativ medarbejder og en daglig leder. Center for Pårørende består af tre teams:  Team Børn, Team Voksen og Team Søskende.

Dine opgaver vil overordnet ligge i Team Børn, men vi samarbejder tæt på tværs af de tre teams, og som medarbejder skal du forstå dig selv som en del af en større helhed, både i forhold til enheden i Center for Pårørende og Psykiatrien i Region Nordjylland. Region Nordjyllands ITOP værdier, indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme er en fælles ledetråd i et organisatorisk medarbejderskab.

I Center for Pårørende faciliterer vi støttende rammer, der skaber rum for en nysgerrig og undersøgende tilgang med henblik på at udfolde sygdomsbilledet og “levede” erfaringer med den psykiske sygdom i samværet og samspillet med familie, pårørende og støttende netværkspersoner. Under samtalerne udfolder vi sammen et fælles sprog for den psykiske sygdoms udtryksform, hvilket bidrager med mening, sammenhæng og en oplevelse af resiliens og flere handlemuligheder i håndteringen af en livssituation med en psykisk sygdom. Dette betyder bl.a., at vi intervenerer i forhold til kriser, konflikter og reaktioner koblet til den psykiske sygdom med et fokus på beskyttende faktorer, der kan forebygge relationel afstand, overbelastning og styrke sammenholdet.

Team Børn
Team Børn tilbyder støttende familiesamtaleforløb (to-tre samtaler) til forældre og børn som pårørende i familier, hvor en forælder lever med en psykisk sygdom. Efter et familiesamtaleforløb er der mulighed for, at børnene/de unge kan deltage i en børne-/unge-samtalegruppe. Vi søger derfor en samtalemedarbejder med et helhjertet fagligt og personligt engagement i samværet med børn og unge. Gruppelederfunktionen er således en vigtig del af kerneopgaven. Team Børn tilbyder desuden konsultation og undervisning til relevante samarbejdspartnere i sundheds-, social- og undervisningssektoren.

Dine to kollegaer i Team Børn har tilsammen fjorten års ansættelse og erfaring. De ser frem til at få en ny kollega, der kan tillære og integrere de etablerede rammer, modeller og metoder, men du er også inviteret ind i en løbende videreudvikling af fagligheden og tilpasning til nye opgaver, med ny viden, flere nye forståelser og konstruktive ideer.  

Du kommer således til at indgå i et team bestående af i alt tre samtalemedarbejdere i tæt kollegialt samarbejde, med en af høj grad af faglighed, refleksivitet, fleksibilitet og medledelse.

Team Voksen
I Team Voksen tilbydes samtaleforløb (to til tre samtaler) til personer over 15 år, der lever med en psykisk sygdom, og deres familie, pårørende og støttende netværkspersoner; herudover konsultation, vejledning og rådgivning til familier, pårørende, støttende netværkspersoner og fagprofessionelle.

Team søskende
Team Søskende tilbyder et søskende- og forældreforløb rettet mod familier, hvor et barn har en psykisk lidelse, og der er søskende. Et forløb i Team Søskende består typisk af tre samtaler og et gruppeforløb for forældre og pårørende søskende.

Metodisk tilgang
To samtalemedarbejdere forestår som udgangspunkt samtaleforløbet, hvor den ene leder samtalen, og den anden har en reflektørposition med en opmærksomhed på et metaperspektiv og ”samtalen om samtalen”.

Vi anvender mindmapping i vores arbejde med patienten og pårørende. Vi arbejder helhedsorienteret ud fra et bio-, psyko-, socialt perspektiv. Derudover tager vi afsæt i en systemisk, narrativ, mentaliseringsbaseret og traumeinformeret tilgang. I Center for Pårørende forstår vi psykisk sygdom, symptomer og de relationelle og sociale udfordringer i en større sammenhæng, og at omstændighederne ofte kalder på en udvidet transkontekstuel og systematisk tværsektoriel indsats.

Konkrete arbejdsopgaver
 • Koordinering, administration og dokumentation koblet til faciliteringen af samtaleforløb.
 • Formidle viden om arbejdet i Center for Pårørende.
 • Yde konsultation, vejledning og rådgivning til familie, pårørende, støttende netværk og fagprofessionelle.
 • Medvirke til udvikling af rammer og metode.
 • Center for pårørende: også et center for læring, udvikling og innovation
Center for pårørende: også et center for læring, udvikling og innovation
Kerneopgaven i Center for Pårørende er samtaleforløb og gruppesamtaler. Sideløbende er Forskningsenheden i Børne og ungdomspsykiatrien, Center for recovery og samskabelse samt Spørg til børnene indsatsen en integreret del af hverdagen i Center for Pårørende med et tæt samarbejde omkring forsknings- og udviklingsprojekter samt evalueringer af familie, pårørende og støttende netværksindsatser.
Nationalt har Center for Pårørende status som et “fyrtårn”, og vi oplever en omfattende opmærksomhed og interesse for vores arbejde bl.a. på tværs af Regioner, kommuner, NGO ´er og studerende på sundheds- og socialfaglige uddannelser.
Center for Pårørende er en dynamisk enhed, hvor mange samarbejdspartnere åbner muligheder for erfaringer med forskellige udfordringer og opgaver på flere domæner på tværs af forskellige organisationer.

Supervision og intervision
For at vi i Center for Pårørende kan tilbyde en kerneydelse af høj faglighed, er der fokus på den individuelle udvikling, såvel som den dynamiske udvikling i personalegruppen.
I Center for pårørende har vi løbende gruppesupervision på vores familiesamtaleforløb.
Intervision er endvidere et vigtigt redskab i Center for Pårørende til at understøtte et tæt kollegialt samarbejde. Intervision er rettet mod medarbejdernes egne mentaliseringsprocesser og dynamikker i det kollegiale samarbejde. Målet er at øge sammenhængskraft i teamet, forbedre samarbejdet omkring kerneopgaven og modvirke forråelses - og parallelprocesser.

Vores kommende kollega
 • Du har gode samarbejdsevner, er reflekteret, har humor og formår at bringe din personlighed i spil.
 • Du har naturligvis lyst til at arbejde med børn, unge og deres forældre.
 • Du må gerne kunne huske, hvordan det er at være barn.
 • Du har ansvarsfølelse og overblik og kan skabe struktur.
 • Du har kendskab til psykiatri og har klinisk erfaring.
 • Du har en stærk faglighed funderet i en familieterapeutisk, systemisk, narrativ eller mentaliseringsbaseret terapeutisk efteruddannelse.
 • Du kan balancere i samtaler med følelsesmæssig intensitet.
 • Du er motiveret af og har lyst til at arbejde tæt sammen med andre i et ligeværdigt, tværfagligt   terapeutisk samarbejde.
 • Du har erfaring med at intervenere i forhold til parforhold, familier, nære pårørende og støttende netværkspersoner.
 • Du formår på kort tid at etablere en autentisk og nærværende kontakt.
 • Du formår at lede en samtale med en faglig sikkerhed, der skaber tillid og trygge rammer omkring samtaler med flere deltagere.
 • Du har erfaring med gruppesamtaleforløb.
 • Du har erfaring med undervisning og formidling og gode kommunikative kompetencer, såvel skriftligt som mundtligt.
Vi tilbyder
 • Et lille arbejdsfællesskab, hvor vi vægter god stemning og arbejdsglæde.
 • Åbenhed i kollegafællesskabet.
 • Imødekommende og engagerede kollegaer, hvor vi prioriterer det faglige fællesskab.
 • Tillid til og respekt for hinandens fagligheder.
 • Et job præget af medindflydelse og højt engagement.
 • Et dynamisk miljø med mange års erfaring og høj faglighed.
 • Spændende samtaleforløb med forskelligartede symptombilleder, dynamikker og problemstillinger.
 • Primært samtaleforløb i arbejdsrelation.
 • Grundsyn, hvor vi er nysgerrige på patientens egen forståelse.
 • Kollegial sparring.
 • Fast fælles supervision.
 • Fast fælles intervision.
 • Muligheder for efteruddannelse og kurser.
Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte samtalemedarbejder Mette Mendrup tlf. 97 64 37 89 fra uge 31 eller daglig leder af Center for Pårørende Jan Sandberg på tlf. 30 53 42 08 / 97 64 37 89 fra uge 32.

Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. oktober 2024.
Ansøgningsfrist fredag den 9. august 2024.

Jobsamtaler afholdes tirsdag den 13. august om formiddagen. Besked om indkaldelse til samtale sker mandag den 12. august.

Du kan læse mere om Psykiatrien i Region Nordjylland på Psykiatri i Region Nordjylland (rn.dk)  og om Center for Pårørende på Velkommen hos Center for Pårørende (rn.dk)

Praktiske oplysninger
 • Vi indhenter referencer på den person, vi ønsker at ansætte. Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi også straffeattest og børneattest 
   
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst 
   
 • Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge, men hvis et andet timetal ønskes, kan det aftales  
   
 • Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til 
   
 • I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid.


Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.


Arbejdstid: Dag

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning