Ny søgning

Familiebehandler til nyt team for et åbent og lettere behandlingstilbud

Vil du være med til at etablere et helt nyt team for åbent og lettere behandlingstilbud?
Hvis ja og hvis du er uddannet familiebehandler med kendskab og/eller interesse for STIME, så læs videre om denne spændende stilling 

I Børn og Unge i Roskilde Kommune er vi godt i gang med at etablere et åbent lettere behandlingstilbud til børn og unge, der oplever begyndende mistrivsel. Vi søger i den forbindelse efter et team, der kan se sig selv ind i at understøtte vores vision på børne- og ungeområdet i Roskilde kommune, hvor "alle børn og unge skal trives og blive hele mennesker og hvor alle børn og unge har evner og kompetencer, som de skal have mulighed for at udfolde og udvikle, både individuelt og i fællesskab med andre".

Den faglige ramme for let tilgængelig behandlingstilbud har til formål at sikre en forebyggende støtte tidligere i problemudviklingen end hidtil. Dette gøres igennem opsporing og tværfaglig opgaveløsning. og fokus på at koble almen skole og dagtilbud ind i behandlingsplanen. Den faglige ramme sætter fokus på barnet/den unges læringsmiljø og dagligdag, hvorfor koblingen til almen skole og dagtilbud skal sikres i en bæredygtig behandlingsplan. Dette betyder at der skal stilles skarp på inddragelsen af de miljøer som barnet/den unge færdes i.

Teamet er fysisk forankret i Familiens Hus, som ligger 5 minutters gang fra Roskilde station og skal være med til at sikre nem adgang til hjælp, så snart et barn eller en ung i alderen 6-17 år beder om støtte til at opnå større livstilfredshed. Tilbuddet retter sig mod børn og unge, som:

 • oplever sig selv nedtrykt, umotiveret eller som føler sig alene
 • bekymrer sig meget eller har svære tanker om krop og mad
 • har tvangstanker og måske -handlinger
 • viser problemer med uro, opmærksomhed eller impulsivitet

Vi søger en familiebehandler, der:

 • har en relevant socialfaglig grunduddannelse og har gerne også en terapeutisk efteruddannelse.
 • er STIME-uddannet eller er interesseret i at tage uddannelserne
 • ser barnets kontekst som en væsentlig faktor i arbejdet med at skabe bedre trivsel
 • har erfaring med samarbejde og brobygning mellem forskellige tilbud på området, herunder også i civilsamfundet
 • samarbejder dialogisk med alle relevante parter i barnet/ den unges arena.
 • Er forberedt på at arbejdet kan betyde arbejdstider uden for almindelig arbejdstid.

Vi tilbyder:

 • Fortløbende uddannelse og supervision i de evidens- og manualbaserede indsatser, der føres i tilbuddet (STIME).
 • Mulighed for stor indflydelse på etableringen af teamet såvel som tilbuddet i takt med etableringen og udvikling af teamet.
 • Fleksibel arbejdstid og fokus på at skabe sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv.
 • Introplan som sikrer dig kendskab til kommunen og den faglige ramme
 • Attraktiv arbejdsplads i en stor kommune med et godt tværfagligt samarbejde
 • Et stærkt team med fokus på høj faglighed

Der er tale om en fuldtidsstilling med start den 1. oktober 2024 med løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Der er ansøgningsfrist den 15. august 2024 kl. 23:59, og vi afholder ansættelsessamtaler den 22. og 23. august 2024. Vi forventer at udvælge og indkalde den 20. august.

Vil du læse mere konkret om den faglige ramme for lettere tilgængelige behandlingstilbud, så kan du hente udgivelse her: Nyt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel Social- og Boligstyrelsen

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Tværgående udviklingskoordinator Karin Pharés Rasmussen på telefon 2912 5138, Leder af Familiens Hus Maike Rops på telefon 2926 4296 (fraværende fra den 19. juli og frem til den 12. august) eller Chef for Børn og Unge, PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen og Dagtilbud Christel Jørgensen på telefon 4631 5800.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=4adcac5c)

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning