Ny søgning

Kofoeds Skole Aarhus søger initiativrig og alsidig socialrådgiver til vikariat

Vil du være med til at gøre en forskel for mennesker i udsatte positioner? Vi søger en erfaren og engageret socialrådgiver med interesse for og evne til at arbejde ud fra Kofoeds Skoles grundmetoder til et vikariat for perioden 1. august – 31. december 2024, med mulighed for forlængelse.

Kofoeds Skole Aarhus arbejder med aktivering af socialt udsatte grupper gennem hjælp til selvhjælp via tilbud om undervisning, værkstedsarbejde og rådgivning. Der arbejdes ud fra den enkeltes formål med målstyring og succeskriterier og det forventes, at alle medarbejdere kan bidrage til udvikling og evaluering af skolen.

Sammen med en koordinator for rådgivningen og to andre kolleger, kommer du til at arbejde tværfagligt i et velfungerende team. Vi ønsker os en kollega som er alsidig og initiativrig, og som har lyst til at være del af et dynamisk og engageret team. Vi tilstræber, at afdelingen i Aarhus har en faglig bredde, så vi kan imødekomme de meget forskelligartede sociale problematikker, vi møder hos vores brede målgruppe.

Vi har en glad og omsorgsfuld kultur på skolen, og sætter stor pris på at have det sjovt, ind imellem det alvorlige. Vi sætter tid af til sparring og supervision, og gør en dyd ud af det tværfaglige fællesskab mellem undervisere, socialpædagoger og socialrådgivere i huset.

Vi tilbyder:

 • En varieret hverdag, hvor ikke to dage er ens.
 • Fleksibilitet i hverdagen.
 • Stor indflydelse på arbejdets fokus og tilrettelæggelse.
 • En tværfaglig dagligdag, hvor du har mange handlemuligheder i forhold til den enkelte borger.


Opgaverne omfatter bl.a.

 • Relations- og netværksarbejde med daglig kontakt til vores elever.
 • Modtagelse og introduktion af nye borgere.
 • Bredspektret socialrådgivning, særligt på det sociale og beskæftigelsesfaglige område.
 • Bisidderopgaver.
 • Tværfagligt samarbejde og opstilling af mål og delmål for den enkeltes forløb.
 • Sparring og socialfaglig vejledning til elever, såvel som kolleger.


Det er en fordel hvis du har erfaringer med

 • Arbejdet i et jobcenter.
 • Borgere med problemstillinger inden for psykiatri og misbrug.
 • Socialrådgivning i et beskæftigelsesrettet perspektiv.
 • Relationsarbejde.
 • Systematisk sagsbehandling, dokumentation og skriftlighed.
 • Har gode skriftlige kompetencer og erfaring med at skrive handleplaner og status.
 • Et solidt kendskab til øvrige sociale tilbud og institutioner i Aarhusområdet.


Faglige kvalifikationer

 • Du er uddannet socialrådgiver.
 • Du er fagligt nysgerrig, og interesseret i at være en del af en værdibaseret arbejdsplads, hvor vi styrker fagligheden i eget team, såvel som på tværs af skolen.


Personlig motivation

 • Du vil arbejde for at skabe rum til vækst og udvikling for skolens elever.
 • Du er begejstret for formidling, og for at skabe kontakt og motivere eleverne i hverdagen.


Ansættelsesforhold mv.
Ansættelsen er et vikariat som socialrådgiver med tiltrædelse d. 1. august 2024. Stillingen er på gennemsnitlig 30 timer pr. uge, og løber frem til d. 31.12.2024 – med mulighed for forlængelse. Ansættelsen sker som udgangspunkt i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen (LC/CO-fællesoverenskomsten), samt Organisationsaftale for socialrådgivere i Staten. Stilling er indplaceret på basisløntrin 2.

Kontakt
Læs mere om Kofoeds Skole på www.kofoedsskole.dk . Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander for Kofoeds Skole Aarhus Sebastian Bune tlf. 41995181, og har du spørgsmål til ansættelsesvilkårene, er du velkommen til at kontakte personalechef Bente Fasmer på 41733269.

Ansøgningsfristen er den 6. juni, og vi regner med at holde ansættelsessamtaler den 13. juni 2024.

Arbejdstid: Dag

Deltid 30-30 timer


Ansøg her

Retur til søgning