Ny søgning

Familieplejekonsulent til Familieplejen København

Genopslag

Er du familieplejekonsulent? Søger du nye faglige udfordringer på en dynamisk arbejdsplads, og har du erfaring med familieplejeområdet? Så er dette spændende job måske noget for dig.

Som familieplejekonsulent er du en del af Familieplejen København.

Vi arbejder udviklingsorienteret med rekruttering, matchning og pædagogisk supervision af plejefamilier med henblik på, at flere børn og unge kan profitere af at bo i en familiepleje.

Om stillingen
Stillingen er på 37 timer ugentligt og placeret i Team Rekruttering og Match, hvis primære opgaver er at rekruttere plejefamilier, matche børn og unge med plejefamilier i hhv. døgnanbringelse og støtteophold samt yde vejledning og pædagogisk supervision til plejefamilier ud fra et mentaliseringsbaseret og neuroaffektivt perspektiv. Arbejdet omfatter også udarbejdelse af status i sagerne samt kontakt med Socialtilsynene og andre samarbejdspartnere.

Familieplejen København rekrutterer plejefamilier i hele Danmark. Dog overvejende på Sjælland, Fyn og ø´erne. Rekrutteringsprocessen sker i makkerskab med en kollega fra Rekrut og Match teamet og foregår i tæt samarbejde med kommunens børne- og ungerådgivere omkring det enkelte barns/den unges udvikling og trivsel. Vi arbejder med afsæt i forvaltningens omstillingsplan: 'En plads i Fællesskabet' og 'Borgerens Plan'.

Familieplejen København anvender Socialstyrelsens koncept 'Tæt støttet Opstartsforløb (TSOP)'. En del af din opgave vil således være at medvirke til facilitering af disse forløb for de plejefamilier, der får et nyt plejebarn i døgnpleje. Der vil forekomme undervisningsopgaver i TSOP, og du vil i den forbindelse blive tilbudt et certificerende kompetencekursus, hvis du ikke allerede er certificeret.

Familieplejen København har to fastansatte akutplejefamilier, som har akutte, midlertidige døgnopgaver ift. børn og unge i Københavns Kommune. Du vil kunne blive en del af dette arbejde sammen med en kollega.

Du har mulighed for at arbejde hjemmefra efter Københavns Kommunes gældende retningslinjer med stor indflydelse på tilrettelæggelse af dine arbejdsopgaver.

Din profil
Du er uddannet socialrådgiver, pædagog eller har anden relevant uddannelse og praksiserfaring indenfor familieplejeområdet samt kendskab til betydningen af social udsathed og omsorgssvigt ift. børn og unges udvikling. Du har erfaring med mentalisering og også gerne med den neuroaffektive udviklingspsykologi.

Du befinder dig godt med at arbejde selvstændigt i konsulentrollen og med sparring fra et stærkt arbejdsfællesskab. Du har ligeledes kendskab til anbringelsesområdet og indsigt i kommunale arbejdsgange.

Du har blik for betydningen af og erfaring med et godt og konstruktivt tværfagligt samarbejde i et til tider komplekst felt mellem aktørerne rundt om barnet/den unge.

Jobbet kræver, at du er i stand til at håndtere krydspres, skabe overblik, arbejde analytisk, udvise handlekraft, naturlig autoritet og fleksibilitet.

Du har relevant efteruddannelse og sætter pris på faglig udvikling. Du har erfaring med at give og modtage supervision og reflekterer gerne over egen praksis.

Vi forventer, at du er et engageret menneske med stærke samarbejdsevner, samt at du kan arbejde struktureret og har gode skriftlige kompetencer.

Vi forventer, at du har kørekort og bil til rådighed.

Om Familieplejen København
Familieplejen København er Københavns Kommunes familieplejeorganisation. Vi er 36 medarbejdere, heraf er 27 familieplejekonsulenter, der varetager den daglige kontakt til de ca. 400 plejefamilier, som Familieplejen samarbejder med.

Som arbejdsplads er Familieplejen København kendetegnet ved en anerkendende atmosfære og et stærkt fagligt miljø, der aktivt opsøger ny viden og udvikling. Vi har et højt fagligt ambitionsniveau, men lægger også vægt på at være en familievenlig arbejdsplads.

Familieplejen København er fysisk beliggende i Svendborggade, 2100 København Ø.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2024 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet referencer og børne- og straffeattest.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte afd.leder i Familieplejen København Ida Marie Bundvig på 2184 0753. Du kan også læse om os på Familieplejen.kk.dk og på vores side på Facebook.

Sammen med en motiveret ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og dokumentation for din uddannelse.

Søg via linket senest mandag den 27. maj 2024
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 10. juni 2024.

Om Borgercenter Børn og Unge, BBU
Borgercenter Børn og Unge (BBU) understøtter børn, unge og deres familier i vanskelige perioder af deres liv. Vi modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier med behov for støtte selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende tilbud som fx gadeplansarbejde, vi samarbejder med skoler og institutioner og arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Det er vores opgave at understøtte en barndom med trivsel og tryghed, at forebygge omsorgssvigt og at give udsatte børn og unge et godt fundament for voksenlivet. Børn og unge | Socialjob (kk.dk)Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning