Ny søgning

Faglig Koordinator til Familiehuset

37 timer

Er du faglig kompetent, struktureret og lydhør? Har du et tværfagligt og dialogsøgende mindset – og kan du vise resultater gennem kvalitet, opfølgning og handling? Har du et roligt nervesystem, kan du bevare overblikket og er du en foretrukken sparringspartner for dine kollegaer og ledelse?

Så mangler vi en dygtig koordinator, der har erfaring med familiebehandling og som har dybe rødder i en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis fra Familieområdet.

I Billund Kommunes Familiehus er vi optaget af, at vores indsatser får positiv effekt for de børn og familier, som alle vores opgaver retter sig mod. Vi tager udgangspunkt i familiernes ressourcer og kompetencer – og vi tør være ambitiøse og målrettede på deres vegne.

Vi er tydelige og retningssættende omkring de forandringer, de enkelte familier skal skabe i samarbejdet med os, hvis deres børn skal komme i bedre trivsel.

Hos os kan du mærke de personalepolitiske værdier: Dialog, Udvikling og Respekt. Vi er optaget af at integrere Playful working og legens karakteristika i vores hverdag og praksis.

Om Familiehuset og jobbet

Familiehuset har hjemme i hyggelige rammer i Grindsted. Vi sætter en ære i, at her er rart at komme – både som medarbejder, kollega og borger.

Vores tilgang til børn, unge og familier tager udgangspunkt i en målsætning om at sikre inddragelse, ejerskab, kvalitet, sammenhæng og dialog.
Fælles for alle medarbejdere er, at vi har en anerkendende tilgang og tager udgangspunkt i barnets og familiens ressourcer, kompetencer og netværk. Vi har fokus på tidlige og målrettede indsatser og arbejder i høj grad på tværs af de forskellige faggrupper og afdelinger. Vores mål er, med udgangspunkt i barnets behov, at skabe sammenhæng i indsatsen og tænkningen omkring arbejdet med børn og familier.

Organisatorisk er Familiehuset en del af Unge og Familie, som foruden os består af Tandplejen, Ungeafdelingen og Familieafdelingen. PPS (PPR - Sundhedsplejen og Specialpædagogiske vejledere - , Skole og Dagtilbud) er meget tætte samarbejdspartnere i vores kommune, hvor vi har rig tradition for at arbejde tværfagligt i børnenes hverdagslivs arenaer.
Familiehusets indsatser spænder over: familievejledning, familiebehandling, kontaktpersonopgaver, familierådgivning, terapi, gruppeforløb, Familieorienteret Rusmiddelbehandling, praktisk støtte, Marte Meo forløb, Sandplay, spædbarnsterapi, samvær og observations- og samspilsundersøgelser, Minding the Baby og Back to school.

Vi justerer og tilpasser løbende vores indsatser i et tæt samspil med visitationen på myndighedsområdet.

I jobbet som faglig koordinator vil du modtage sager fra visitationen og fra rådgivere i Familieafdelingen. Derefter sikrer du sagsfordeling, faglig sparring og kvalitetsgennemsyn under hele forløbet. Du arbejder struktureret med overblikket i vores fagsystem Acadre.

Faglig Koordinator har ikke ansvar for personaleledelse, men samarbejder tæt med ledelsen om den faglige retning i Familiehuset – herunder ift. implementering af de faglige, organisatoriske og ressourcemæssige udviklingsmål med afsæt i strategiske visioner, konkrete planer og målsætninger på Familieområdet.

Vores arbejdstider er typisk i dagtimerne, men du må påregne at arbejde enkelte aftener hver måned efter nærmere aftale med din leder.

Vi lægger vægt på, at du: 

 • Har relevant uddannelse og kvalifikationer - du er fx uddannet pædagog eller socialrådgiver – gerne med en relevant overbygning eller med en terapeutisk efteruddannelse
 • har indgående erfaring med familierettede indsatser efter Barnets lov (tidl. Serviceloven) og er i stand til at vejlede og koordinere vores dygtige familiebehandlere, familievejledere og terapeuter
 • kan agere fagligt, vedholdende, loyalt og roligt – også når du udfordres, eller når der er travlt
 • gerne har erfaring med evidensbaseret familieprogrammer og evalueringssystemet FIT outcome, som vi anvender med fokus på progression og effekt i vores behandlingsarbejde og ved kvalitetsgennemgange
 • er fagligt dygtig, kvalitetsbevidst og parat til at tage din egen praksis op som genstand for refleksion både selvstændigt og i dialogen med ledelsen og medarbejderne. Du opsøger selv vejledning og sparring, når du har brug for at blive forstyrret.
 • er optaget af faglige bevægelser, nye programmer, fleksible løsninger og tiltag på området
 • kan observere og beskrive, både mundtligt og skriftligt – du er nysgerrig af natur og stiller kollegaer relevante spørgsmål, der udfolder mulighederne i behandlingsarbejdet
 • respekterer og anerkender at myndighed og udfører er hinandens forudsætninger, hvorfor du indtager en konstruktiv rolle i samarbejdet med den øvrige koordinatorgruppe på tværs af Familieafdelingen, Ungeafdelingen og Familiehuset
 • har selvindsigt – og kender dig selv, alene og i samspil med andre
 • ved at attitude ikke er en privatsag – det betyder noget for andre, hvordan vi hver især agerer
 • kan lide at gå på arbejde – er fleksibel og naturligt påtager dig opgaver af forskellig karakter indenfor Familiehusets opgaveportefølje
 • har humor

Vi tilbyder dig:

 • et arbejdsfællesskab præget af engagement, høj faglighed, nærværende kollegaer, fleksibilitet, humor og arbejdsglæde. Latteren runger dagligt i Familiehuset.
 • et attraktivt, spændende og udfordrende job, hvor du både får mulighed for at understøtte kollegaers faglighed, have særlige ansvarsområder samt være familiebehandler – fordelt som 27 timer pr uge til koordinator- og resten af tiden til familiebehandlingsopgaver samt overheadtid.
 • faglige udfordringer med mulighed for et stort ansvar og indflydelse
 • kompetente kollegaer og samarbejdspartnere, hvor samarbejdet er præget af seriøsitet og en respektfuld tone
 • en organisation, hvor værdien af tværfaglighed og tværsektorielt samarbejde vægtes højt
 • ekstern supervision og mulighed for individuel vejledning internt
 • fleksibilitet i såvel arbejdstid som opgaveløsning

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte leder af Familiehuset, Kirsten Sejer Pedersen på telefon 2483 1841.

Ansættelse

Fast, fuldtidsstilling til besættelse pr. den 1. juni 2024.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Vi har røgfri arbejdstid. Vi indhenter børneattest.

Du skal have kørekort, da der må påregnes kørsel ifm. jobbet. Kørsel i egen bil godtgøres af arbejdsgiver jf. gældende regler herom.

Ansøgningsfrist: 21. april 2024.

Første samtale afholdes den 24. april 2024
Anden samtale afholdes den 26. april 2024


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=190571f6)

Fuldtid


Ansøg her

Retur til søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke