Ny søgning

Socialfaglig medarbejder til vikariat hos bo- og rehabiliteringstilbuddet Bækholmen

Vil du være med til at udrede borgernes ressourcer ud fra individuel støtte i et team med engagerede kollegaer? 

Bækholmen, som er et af Odense Kommunes midlertidige bo-og rehabiliteringstilbud for 10 voksne borgere med medfødt hjerneskade mellem 18 og 40 år søger ny kollega. Stillingen er et årsvikariat på 33 timer ugentligt og er til besættelse pr. 1. august 2024.

Om os
På Bækholmen arbejdes der rehabiliterende med udgangspunkt i borgeren. Alle borgere
har varigt nedsat psykisk funktionsevne. De har alle varierende og individuelle behov
for omsorg og praktisk støtte til dagligdagens individuelle gøremål. Vi understøtter og
guider borgerne til et selvstændigt voksenliv, med fokus på at udvikle borgerens
selvstændighed og fastholde borgerne i deres sociale netværk. Vi samarbejder med
borgerne om individuelle udviklingsmål og ønsker for fremtiden.

Der tilbydes socialpædagogisk støtte i form af identitetsudvikling, løsrivelse fra
pårørende, seksualvejledning, økonomiforståelse, øve transport til uddannelse og
beskæftigelse, støtte til praktiske opgaver i hjemmet, støtte til personlig pleje, jeg-støttende samtaler, støtte til medicinhåndtering, lægebesøg, indkøb og kost m.m. Borgerne deltager i de praktiske opgaver, så meget de formår og efter individuel støtte og mål.

Målsætningen på Bækholmen er; at borgerne, via den rehabiliterende tilgang skal
opnå/styrke deres kompetencer, så de på sigt kan flytte ud i boliger, som understøtter
deres behov.

En vigtig og essentiel del af arbejdet på Bækholmen er dokumentation. Vi benytter dokumentationsplatformen Nexus til arbejdet med VUM (Voksen Udredningsmetoden) og SUL (Sundhedslovgivningen) ud fra de myndighedsbestilte indsatser.

Vi tilbyder
 • En unik chance for at være med til at videreudvikle en kultur i et aktivt miljø i spændende rammer, blandt andet via den rehabiliterende tilgang, samt at udvikle den unges muligheder for at mestre eget liv.
 • En engageret personalegruppe, bestående af pædagoger, pædagogiske assistenter, ergoterapeuter, SSA som er med til at sætte deres faglige præg. Som medarbejder, har du mulighed for løbende at opbygger en særlig viden i forhold til f.eks. neuropædagogik, sanseintegration, MI og systemisk narrativ, både via videndeling og sparring samt temadage og kurser.
 • Et uhøjtideligt miljø, hvor det at afprøve nye tiltag er en del af hverdagen.
 • Personale - og teammøde hver 14. dag med god tid til faglige sparring. 
 • En organisation, hvor der er mulighed for at deltage i diverse udvalg som f.eks. TR, AMR, MED-udvalg og være praktikvejleder for både pædagogstuderende, ergo studerende og PA-elever.
 • Vi tilbyder virksomhedspraktikker og samarbejder med jobcentre.
 • En arbejdsplads hvor arbejdsmiljø og høj social kapital prioriteres højt.
 • Et hus hvor trivsel gælder for alle borgere som ansatte og ledere, hvor vi vægter dialog og den anerkendende tilgang, og ser det som et vigtigt værktøj for et godt arbejdsliv.
 • En dagligdag med fleksibilitet og høj medindflydelse
 • Et fagligt fokus på udredning, indsatsbeskrivelser og dokumentation som omdrejningspunktet i arbejdet
Om dig
Vi søger en kollega som:
 • I samarbejde med øvrige medarbejdere og rehabiliteringsleder kan sikre rette afsæt på opgaven og igangsætte projekter omkring afprøvning, afklaring og dokumentation af den enkelte menneskets kompetencer og udfordringer
 • Er stærk i skriftlighed og har flair for dokumentation med fokus på udredning og udvikling af borgernes færdigheder.
 • Tør og er villig til at evaluere egne handlinger i et fagligt perspektiv.
 • Kan glæde sig over andres faglige viden, udvikling og succes, og kan se det som et bidrag til fælles og egen udvikling.
 • Er omstillingsparat, handlekraftig og følger op på individuelle og fælles aftaler.
 • Ser ind- og udflytning af nye som gamle borgere som en naturlig del af arbejdet på Bækholmen.
 • Har kørekort og er villig til at køre Bækholmens bus.
 • Kan håndtere en vis grad af uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd samt har kendskab til konflikthåndtering.
 • Er indstillet på at have skiftende arbejdstider - dag, aften og hver anden weekend i tidsrummet 6.00-22.30.
 • Mestrer at kommunikere i et professionelt og anerkendende sprog i forhold til borgere, pårørende og kollegaer.
 • Forholder sig pædagogisk til opgaverne, og formår at omsætte teoretisk viden til en hverdag med balance mellem omsorg, trivsel og selvbestemmelse for borgerne.
 • Er reflekterende, både alene og i fællesskab og kan omsætte refleksioner til handling.
 • Er tålmodig og trives med at arbejde i omskiftelige og lange pædagogiske processer.
 • Har interesse i og flair for at arbejde målrettet/struktureret i forhold til Odense Kommunes rehabiliterende forvaltning og borgernes mestring af eget liv.
 • Kan agere professionelt og fagligt i alle arbejdssammenhænge med fokus på kerneydelsen.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er på 33 timer ugentligt og til besættelse pr. 1. august 2024. Ved evt. ansættelse indhentes §22 straffeattest.

Vil du vide mere?
Læs mere om Bækholmen på Odenses Kommunes hjemmeside.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos konstitueret assisterende rehabiliteringsleder Mette Ellebæk Vadgaard på 21 74 97 93.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 26. april 2024. Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 2. maj 2024.Deltid 33-33 timer


Ansøg her

Retur til søgning

Opret en jobagent og få nye jobannoncer direkte i din indbakke